fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zgoda pracownika nie zniesie lekarskich przeciwwskazań do pracy na dotychczasowym stanowisku

Adobe Stock
Jeśli pracodawca nie ma obiektywnej możliwości przesunięcia pracownika do innej pracy niż dotychczasowa, której zabronił mu lekarz, musi rozwiązać z nim umowę.

Zatrudniając pracownika pracodawca powierza mu wykonywanie pracy wynikającej z zawartej umowy w konkretnych warunkach środowiska pracy. Zdarza się jednak, że podwładny traci możliwość wykonywania pracy na pierwotnie umówionym stanowisku, ponieważ ma ona szkodliwy wpływ na jego zdrowie.

W takiej sytuacji lekarz orzeka o konieczności przeniesienia zatrudnionej osoby do innej pracy. Tryb wydawania takich orzeczeń regulują przepisy rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2067). W kwestii szkodliwości wykonywanej pracy lekarz orzeka na podstawie wyników przeprowadzonego badania lekarskiego oraz oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na stanowisku pracy. Lekarz ocenia zagrożenia na podstawie przekazanej pr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA