fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mediacja a koszty postępowania sądowego

www.sxc.hu
Od stycznia 2016 r. z pozwu do sądu pracy ma wynikać, czy podjęto próbę pozaprocesowego rozwiązania konfliktu. Strona niezasadnie odmawiająca poddania się mediacji będzie ryzykować obciążeniem jej dodatkowymi kosztami.

1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (DzU z 2015 r., poz. 1595). Celem nowelizacji jest szeroka promocja mediacji we wszelkich sporach sądowych. Wprowadzenie systemu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych oraz zachęt finansowych ma skuteczniej motywować strony do podejmowania prób polubownego rozwiązania konfliktu.

Rynek pracy sprzyja konfliktom

Wbrew powszechnej intuicji prawo pracy nie zajmuje się ani ochroną pracowników, ani pracodawców. Jego głównym celem jest zapewnienie ładu w stosunkach społecznych związanych z szeroko pojętym wykonywaniem pracy. Z realizacją tego postulatu bywa niestety różnie. Oczekiwania co do przestrzegania prawa pracy w Polsce nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. I to po obu stronach stosunku pracy. To z kolei sprzyja powstawaniu konfliktów na różnych pł...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA