fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę w orzecznictwie SN

Adobe Stock
W świetle rozstrzygnięć sądowych oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę musi wyraźnie tłumaczyć powody zwolnienia. Dodatkowe argumenty przed sądem mogą tylko uzupełniać wskazane wcześniej powody.

W wyroku Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r. (sygn. III PK 71/18) sędziowie SN potwierdzili co do zasady swoje dotychczasowe wypowiedzi dotyczące konkretyzacji obowiązku wskazania przez pracodawcę w pisemnym oświadczeniu woli przyczyny wypowiedzenia. Zgodnie z tezą tego wyroku wskazanie przyczyny (przyczyn) wypowiedzenia przesądza o tym, że spór przed sądem pracy może się toczyć tylko w jej (ich) granicach. Inaczej rzecz ujmując, okoliczności podane pracownikowi na uzasadnienie decyzji o wypowiedzeniu stosunku pracy (jego warunków), a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być takie same, pracodawca zaś pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny mogące przemawiać za słusznością wypowiedzenia.

Wyjątki modyfikują

Myśl powyżej wypowiedziana co do zasady zbieżna jest z dotychczasową linią orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącą tej problematyki. Przykładowo identycznie wypowiedział się Są...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA