fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyskryminacja może mieć różne oblicza

Dyskryminacja w pracy
Dyskryminacja w pracy
AdobeStock
Przyczyny różnicowania sytuacji pracowników mogą być kwalifikowane jako dyskryminujące, wtedy gdy są zabronione przez prawo albo nie mają usprawiedliwienia w stosunkach zatrudnienia. Możliwe jest zróżnicowanie sytuacji osób na podstawie dopuszczalnego (neutralnego) kryterium.

Zgodnie z treścią art. 113 k.p. jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Czytaj także: Czy dyskryminacja może dotknąć również tej samej grupy pracowników

Wskazany w art. 113 k.p. zakaz dyskryminacji został rozwinięty w art. 183a – 183e k.p., t.j. w rozdziale IIa działu I kodeksu pracy zatytułowanym „Równe traktowanie w zatrudnieniu". Na potrzeby stosowania przepisów tego rozdziału równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn wymienionych w art. 183a § 1 k.p. – tak stanowi art. 183a § 2 k.p. (wyrok Sądu Najwyższego z 17 kwietnia 2...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA