fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Badania lekarskie pracowników tymczasowych

Adobe Stock
Agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik powinni uregulować na piśmie kwestię zapewnienia profilaktycznych badań lekarskich pracownikom tymczasowym.

Korzystanie przez pracodawców użytkowników z pracy pracowników tymczasowych stanowi specyficzną relację zatrudnienia, w ramach której wyróżnia się nie dwie, a trzy strony. Pracownicy ci, formalnie zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej, są kierowani do pracy do konkretnego podmiotu – pracodawcy użytkownika. Jego rolą jest wyznaczanie pracownikowi skierowanemu przez agencję zadań oraz kontrola ich realizacji.

Potwierdzona zdolność do pracy

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 229 § 4 kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Pytanie, czy ta zasada ma zastosowanie również do pracowników tymczasowych, których status regulują przepisy szczególne zawarte w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1563)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA