fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy sąd może ustalić istnienie stosunku pracy wbrew stronom

Fotolia.com
Nazwanie umowy umową zlecenie lub o dzieło nie uchroni firmy przez ustaleniem istnienia stosunku pracy przez sąd. W wątpliwych sytuacjach o rodzaju umowy nie zawsze przesądzi wola stron.

Żądanie ustalenia stosunku pracy opiera się na art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. W myśl tego przepisu powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Ustalenie istnienia stosunku pracy warunkuje prawo do niektórych bieżących i przyszłych świadczeń pracowniczych oraz świadczeń z ZUS, a także istotnie rzutuje na ich wysokość. Dlatego w orzecznictwie sądowym konsekwentnie uznaje się, że pracownik ma interes prawny w żądaniu ustalenia istnienia stosunku pracy. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r. (I PKN 333/00) podnosząc, że interes prawny pracownika w ustaleniu istnienia stosunku pracy (art. 189 k.p.c.) z reguły nie wyczerpuje się w możliwości dochodzenia świadczeń należnych z tego stosunku prawnego. Zatem interes prawny pracownika w żądaniu ustalenia istnienia stosunku pracy nie wyczerpuje się tylko w żądaniu zapłaty świadczeń należnych mu z tego stosunku. Sąd Najwyższy po...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA