fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Szef sprawdzi komputer i telefon pracownika

Fotolia
Monitoring oznacza stałą obserwację. Nie jest nim jednorazowe przeszukanie skrzynki mailowej czy telefonu pracownika w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Zgodnie z kodeksem pracy, monitoring pracowników może być stosowany jedynie w celach ściśle określonych w przepisach. W przypadku monitoringu wizyjnego jest to bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji lub zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Inne formy monitoringu – w tym monitoring poczty elektronicznej – są możliwe jedynie w celu zapewnienia:

- organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy, oraz

- właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

Katalog celów, w jakich można monitorować służbową skrzynkę mailową oraz inne urządzenia użytkowane przez pracownika, jest zamknięty. Czy zatem pracodawca może przeszukać komputer zatrudnionej osoby w toku wewnętrznego postępowania wyjaśniającego w celu zgromadzenia i zabezpieczenia dowodów, jeśli nie jest to w istocie weryfikacja pełnego wykorzystania czasu pracy oraz właściwego użytkowania narzędzi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA