fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Rusza kampania PIP „Dobry przepis na bezpieczeństwo”

123RF
30 września 2019 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kampanię „Dobry przepis na bezpieczeństwo", którą będzie prowadzić w latach 2019-2021. Jej celem jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym opartym na samokontroli.

Przetwórstwo mięsa uważane jest za branżę szczególnie niebezpieczną ze względu na liczne zagrożenia wypadkowe. W latach 2013-2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Rozpoczęta 30 września 2019 r. podczas Salonu Technologii Mięsnych i Rybnych na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH w Poznaniu kampania Państwowej Inspekcji Pracy „Dobry przepis na bezpieczeństwo" będzie prowadzona w latach 2019-2021. Kampania skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, których działalność obejmuje przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcję wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego. W bazie danych PIP i ZUS zidentyfikowano ok. 2,8 tys. podmiotów, których działalność obejmuje przetwórstwo mięsa; ponad 2/3 z nich zatrudnia pracowników.

Na stronie www.bhpnatak.pl będzie można zapoznać się z informacjami o projekcie oraz bezpłatnymi publikacjami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy w masarniach i ubojniach. Przekazywane będą informacje o planowanych przez PIP w przedsiębiorstwach przetwórstwa mięsnego kontrolach, jak również o możliwości udziału w programie prewencyjnym. Program ten umożliwia pracodawcy skorzystanie z bezpłatnej pomocy ekspertów PIP i w konsekwencji łatwiejsze dostosowanie zakładu do obowiązującego prawa, a tym samym zapewnienie własnej firmie standardu funkcjonowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Przystąpienie do programu poprzedzą szkolenia specjalistyczne, prowadzone przez okręgowe inspektoraty pracy od września 2019 r. Szkolenia przybliżą założenia programu i zasady bezpiecznej pracy przy przetwórstwie mięsa. Omawiany będzie sposób korzystania z „Listy kontrolnej z komentarzem", która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie samokontroli warunków pracy.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się także, w jakim terminie powinni dostosować zakład do obowiązujących przepisów i kiedy zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca. Podczas szkoleń pracodawcy otrzymają bezpłatne specjalistyczne wydawnictwa przygotowane przez PIP: - Masarnia i ubojnia. Lista kontrola z komentarzem - Bezpieczna praca w masarni i ubojni. Poradnik dla pracodawcy.

DLACZEGO MASARNIE I UBOJNIE?

W przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa, które są adresatami kampanii, występują poważne i liczne zagrożenia zawodowe. Nadal zdarza się, w szczególności w małych zakładach przetwórczych, że w procesie produkcji eksploatowane są maszyny i urządzenia produkcyjne, które nie spełniają wymagań minimalnych bezpieczeństwa. Niejednokrotnie są niekompletne i nie w pełni sprawne. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń do rozdrabniania mięsa, które nie są wyposażone w pokrywy lub blokady, przez co mogą stać się przyczyną wypadków przy pracy.

Wiele czynności w zakładach mięsnych nadal wykonywanych jest ręcznie (załadunek surowca do maszyn, prace ręczne przy pomocy ostrych narzędzi, transport surowców i półproduktów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji, mycie urządzeń i pomieszczeń), co wiąże się z dużym wydatkiem energetycznym ponoszonym przez pracowników. Zmęczenie, a w konsekwencji brak koncentracji podczas wykonywanych prac stanowi poważne zagrożenie wypadkowe.

Do niesprzyjających czynników środowiska pracy w firmach zajmujących się przetwórstwem mięsa należą niewątpliwie są hałas, brak oświetlenia pomieszczeń pracy światłem dziennym, panujący mikroklimat zimny, duża wilgotność powietrza, a także występujące czynniki biologiczne.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WYPADKI

W latach 2010-2016 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa 5379 kontroli. Wydano łącznie ponad 5 tys. decyzji nakazowych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Do najczęstszych nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów pracy należą:

- niestosowanie środków ochrony indywidualnej,

- brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach,

- wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn,

- nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego,

- niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych,

- brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp.

Wyniki kontroli okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w latach 2013-2017 wskazują, że w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 235 osób, w tym 12 osób poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała.

Wśród przyczyn wypadków 42 proc. stanowią przyczyny ludzkie (głównie nieprawidłowe zachowanie się pracowników), 40 proc. – przyczyny organizacyjne, wynikające przeważnie z niewłaściwej organizacji pracy, natomiast przyczyny techniczne, związane z brakiem lub zastosowaniem niewłaściwych urządzeń zabezpieczających, dotyczą 18 proc. zbadanych przez PIP wypadków.

Źródło: www.pip.gov.pl

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA