fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dla kogo dłuższa ochrona przedemerytalna od października 2017

123RF
Pracownicy, którzy weszli w wiek emerytalny obowiązujący od 1 października 2017 r., nadal podlegają ochronie przed zwolnieniem. W skrajnych przypadkach będzie ona trwała znacznie dłużej niż cztery lata.

- Mam pracowników – kobietę urodzoną 15 sierpnia 1957 r. i mężczyznę urodzonego 15 lutego 1952 r. Kiedy nabędą prawo do emerytury i czy przysługuje im po tym czasie ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy? – pyta czytelnik.

Oboje pracownicy nabyli prawo do emerytury 1 października 2017 r. Ich stosunki pracy nadal podlegają jednak ochronie przed zwolnieniem. Ochrona ta będzie trwała w przypadku pracownicy aż do 15 marca 2019 r., a w przypadku pracownika do 15 lipca 2018 r.

Wiek emerytalny...

W myśl art. 24 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 887 ze zm.; dalej: ustawa emerytalna), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., wiek emerytalny:

- kobiet urodzonych od 1 lipca 1957 r. do 30 września 1957 r. wynosił co najmniej 61 lat i 7 miesięcy,

- mężczyzn urodzonych od 1 stycznia 1952 r. do 31 marca 1952 r. wynosił co najmniej 66 lat i 5 miesięcy.

Tak więc kobieta urodzona 15 sierpnia 1957 r. mogłaby nabyć prawo do emerytury dopiero 15 marca 2019 r., a mężczyzna urodzony 15 lutego 1952 r. – dopiero 15 lipca 2018 r.

...po obniżeniu

Jednak w myśl art. 24 ustawy emerytalnej, poczynając od 1 października 2017 r., ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47, 50, 50a, 50e i 184. W związku z tym oboje pracownicy nabyli prawo do emerytury już z dniem 1 października 2017 r.

Gwarancja etatu

W myśl art. 28 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 38; dalej: ustawa zmieniająca) pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie tej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 kodeksu pracy lub osoby, które byłyby objęte taką ochroną, gdyby w tym dniu pozostawały w stosunku pracy, od dnia wejścia w życie tej ustawy korzystają z ochrony stosunku pracy do osiągnięcia „wydłużonego" wieku emerytalnego.

Przepis art. 28 dotyczy zatem osób, które były pracownikami w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 października 2017 r., i były już objęte ochroną w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, a także osób, które byłyby objęte ochroną, gdyby w tym dniu były pracownikami. Ochrona przysługuje osobom, którym do osiągnięcia wyższego wieku emerytalnego (obowiązującego do 30 września 2017 r.) brakowało na 1 października br. nie więcej niż cztery lata. Po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października 2017 r., nadal są one objęte ochroną przedemerytalną, ale trwa ona dłużej – bo aż do ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego. W praktyce będą zatem mogły korzystać z ochrony przedemerytalnej dłużej niż do ukończenia 60 lat kobiety lub 65 lat mężczyźni.

Przykład

Podwyższony wiek emerytalny kobiet urodzonych od 1 kwietnia 1959 r. do 30 czerwca 1959 r. wynosił co najmniej 62 lata i 2 miesiące. Ochrona przedemerytalna rozpoczęła się zatem od sierpnia 2017 r. Trwałaby do sierpnia 2021 r., ale po obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, ochrona ta została przedłużona i będzie trwała od sierpnia 2017 r. do października 2021 r.

W myśl drugiego przepisu przejściowego (art. 29 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2016 r.) pracownicy, którzy w dniu jej wejścia w życie – tj. 1 października 2017 r. – nie byli objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z art. 39 k.p., a obniżony wiek emerytalny osiągną przed upływem 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy, podlegają ochronie stosunku pracy przez 4 lata – licząc od 1 października 2017 r. – także wówczas, gdy upływ tego okresu przypadnie po osiągnięciu wieku 60 lat przez kobiety i wieku 65 lat przez mężczyzn.

Tak więc kobiety urodzone między 2 lipca 1959 r. a 1 października 1961 r. i mężczyźni urodzeni od 2 października 1954 r. do 1 października 1956 r., od 1 października 2017 do 1 października 2021 r. będą chronieni przed zwolnieniem, nawet jeśli wcześniej osiągną nowy, obniżony wiek emerytalny.

Ostatni przepis przejściowy – art. 29 ust. 2 – obejmuje natomiast osoby, które 1 października 2017 r. nie były pracownikami, a osiągną obniżony wiek emerytalny przed upływem czterech lat od tej daty. Podlegają one ochronie stosunku pracy wynikającej z art. 39 k.p. przez 4 lata, licząc od 1 października 2017 r., nawet jeśli w międzyczasie ukończą odpowiednio 60 lub 65 lat.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA