fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Profil płatnika umożliwi kontrolę chorych pracowników na zwolnieniach lekarskich

Andrzej Radzisław
Fotorzepa
Do końca grudnia płatnicy, którzy wypłacają zasiłki, muszą założyć profil związany z przejściem na elektroniczną formę zwolnień lekarskich.

Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa docelowo ma zostać zastąpiona elektroniczną. Spowoduje to, że zwolnienie szybciej trafi do płatnika i ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie. Jednocześnie nie będzie już zaangażowany w przekazanie zwolnienia.

Nowelizacja ma usprawnić proces obsługi zwolnień lekarskich. O jego wystawieniu płatnicy będą informowani przez swój profil informacyjny. Spowoduje to, że ZUS będzie mógł kontrolować zasadność wystawienia także krótkich zwolnień. Obecnie praktycznie nie ma możliwości kontrolowania zwolnień wystawianych na krótkie okresy. Zanim bowiem takie papierowe zwolnienie dotrze do ZUS, termin, na który zostało wydane, zazwyczaj już się kończy i nie ma czego sprawdzać.

Konsekwencją wprowadzenia tych zmian jest nałożenie na płatników obowiązku założenia profilu płatnika. Jest to konieczne, aby mogli otrzymywać zwolnienia lekarskie. Profil płatnika będzie tworzony za pomocą systemu teleinformatycznego, jaki nieodpłatnie udostępni ZUS.

Do końca roku

Obowiązek założenia profilu dotyczy wszystkich płatników, którzy zgłaszają powyżej pięciu ubezpieczonych i są zobowiązani do przekazywania dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej. Profil należy założyć do 31 grudnia 2015 r., co wynika z art. 24 ustawy nowelizującej.

Jeżeli płatnik po założeniu profilu będzie zatrudniał mniej niż pięciu ubezpieczonych, i tak będzie miał obowiązek utrzymywać profil i za jego pośrednictwem będą do niego wpływać zwolnienia lekarskie. Informacja o tym, że płatnik ma założony profil, będzie widoczna w systemie dla lekarza wystawiającego zwolnienie.

Zmiany te nie dotyczą płatników, którzy mają do pięciu ubezpieczonych i składają dokumenty do ZUS w formie papierowej (chyba że chcą otrzymywać e-zwolnienia, wtedy mogą dobrowolnie założyć profil płatnika). Ciąży na nich natomiast obowiązek poinformowania swoich ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) o konieczności dostarczania zwolnień lekarskich w formie wydruku. Tę informację powinni podać na piśmie pierwszego dnia podlegania przez zatrudnionych ubezpieczeniu chorobowemu.

Ubezpieczeni, którzy już są zatrudnieni, powinni otrzymać taką informację (w formie pisemnej) nie później niż 31 grudnia 2015 r. Taki obowiązek wprowadza art. 24 ust. 2 ustawy nowelizującej. Natomiast osoby zatrudniane w 2016 r. stosowną wiadomość powinny otrzymać w dniu zatrudnienia.

Dwuletni okres przejściowy

Elektroniczne zwolnienie może w pełni funkcjonować tylko wówczas, gdy wszystkie trzy strony procesu – tj. lekarz, ZUS i płatnik składek – będą posiadać dostęp do systemu informatycznego ZUS. Płatnicy (poza tymi, którzy mają do pięciu ubezpieczonych) mają być gotowi na zmiany od 1 stycznia 2016 r. (po założeniu profilu płatnika).

W przypadku lekarzy okres stosowania starych zasad został wydłużony. Do 31 grudnia 2017 r. będą jeszcze stosowane obecnie obowiązujące druki. Lekarze będą musieli w pełni przejść na nowy system od stycznia 2018 r. Do tego czasu będą więc stosowane zarówno nowe, jak i stare zasady. Oznacza to, że płatnik otrzyma e-zwolnienie, jeżeli jego pracownik pójdzie do lekarza, który przeszedł już na nowy system, a stary druk – obowiązujący obecnie – gdy trafi na medyka, który nie wdrożył jeszcze nowego systemu. W konsekwencji o tym, kiedy nowy system zacznie działać, zadecydują lekarze.

Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracuje z Kancelarią LexConsulting.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA