fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

W 2016 r. urlop wychowawczy dla rodziców sześciolatka

Piotr Wojciechowski, adwokat, of counsel Raczkowski Paruch sp.k.
Fotorzepa
Rodzice dzieci z rocznika 2010, którzy chcieliby od 2 stycznia korzystać z urlopu wychowawczego, mogą już w grudniu 2015 r.

Rz: Na jakie zmiany w udzie- laniu urlopów wychowawczych muszą przygotować się pracodawcy i pracownicy?

Piotr Wojciechowski: Przede wszystkim zmienia się wiek dziecka, do osiągnięcia którego będzie można udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego. Granica zostanie przesunięta z piątych urodzin dziecka do zakończenia roku kalendarzowego, w którym skończy ono sześć lat. Poza tym urlopy wychowawcze, inaczej niż teraz, rodzice czy opiekunowie będą mogli w całości wykorzystywać jednocześnie. Dzisiaj z tego przywileju mogą korzystać tylko przez cztery miesiące. Nie zmieni się jednak wymiar urlopu wychowawczego. Nadal wynosić on będzie 36 mie- sięcy. Jeżeli więc rodzice będą chcieli korzystać z niego jednocześnie, wspólna opieka nad dzieckiem będzie mogła trwać 16 miesięcy.

Zmienia się również termin, w którym pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o urlop wychowawczy. Dzisiaj wystarczy zrobić to na dwa tygodnie przed pójściem na wychowawczy. Od stycznia 2016 r. trzeba będzie zachować co najmniej 21-dniowe uprzedzenie.

Bez zmian pozostaje obowiązek pracodawcy uwzględnienia wniosku pracownika o urlop wychowawczy. Również tak jak dzisiaj rodzic będzie uprawniony do złożenia pisemnego oświadczenia o wycofaniu urlopu nie później niż na siedem dni przed jego rozpoczęciem. Jeśli rodzic złoży wniosek o wychowawczy później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem, pracodawca będzie go musiał udzielić nie później niż po upływie 21 dni, licząc od dnia złożenia podania.

Czy rodzice obecnych pięciolatków, którzy chcieliby od 2 stycz- nia 2016 r. korzystać z tego uprawnienia, mogą wystąpić z wnioskiem o wychowawczy już w grudniu, w okresie vacatio legis?

Tak, nie ma tu żadnych przeszkód prawnych. Przepisy przejściowe tych kwestii w ogóle nie regulują, a zatem nie pozbawiają rodziców wychowujących pięciolatki możliwości skorzystania z nowych uprawnień. Odnoszą się jedynie do sytuacji pracownika, który 2 stycznia 2016 r. będzie już korzystał z urlopu wychowawczego. Wówczas wniosek o wychowawczy będą mogli złożyć na obecnych zasadach, a zatem na dwa tygodnie przed jego udzieleniem. Tak samo będzie, gdy pracownik będzie zamierzał skorzystać z wychowawczego na nowych zasadach – tj. do końca roku, w którym dziecko ukończy sześć lat, a wniosek chce złożyć jeszcze w grudniu br. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu obowiązującego w tym czasie dwutygodniowego okresu na złożenie wniosku przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Od kiedy będą wówczas chronieni rodzice – od dnia złożenia wniosku, bez względu na to, kiedy to nastąpiło (np. miesiąc przed startem wychowawczego – czyli na starych zasadach), czy od dnia złożenia podania, ale nie wcześniej niż na 21 dni przed rozpoczęciem wychowawczego?

W grudniu 2015 r. obowiązywać będą nadal stare zasady. Zgodnie z nimi ochrona trwa od momentu złożenia wniosku o udzielenie tego urlopu do dnia jego zakończenia. Zatem w przypadku złożenia wniosku w czasie, gdy będą jeszcze obowiązywały obecne regulacje, ochrona zacznie się od dnia złożenia wniosku.

Czy o wychowawczy w przyszłym roku – np. na dziecko urodzone w 2010 r. – mogą równocześnie zawnioskować oboje rodzice, którzy wcześniej wykorzystali już czteromiesięczną pulę wspólnego, jednoczesnego wychowawczego?

Tak, jeżeli oczywiście nie wykorzystali jeszcze pełnego wymiaru urlopu wychowawczego. Od 2 stycznia 2016 r. będą mogli korzystać z niego łącznie na nowych zasadach. Pamiętajmy jednak, że jednoczesne korzystanie z urlopu, o czym już wspomniałem, „zjada" wymiar urlopu wychowawczego drugiemu rodzicowi. Łącznie pula wolnego nie będzie mogła przekroczyć 36 miesięcy, tak jak dotychczas.

—rozmawiała Anna Abramowska

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA