fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Co powinno się znaleźć w pozasądowej ugodzie z pracownikiem?

Fotolia
Jeśli treść ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrządzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd odmówi nadania jej klauzuli wykonalności.

- W postępowaniu wewnątrzzakładowym ustalono, że pracownik umyślnie wyrządził firmie szkodę majątkową. Przyznał się do winy i wyraził skruchę. Ponieważ do czasu zaistnienia tej straty finansowej nie miałem do tego pracownika żadnych zastrzeżeń – zarówno do zachowania, jak i jakości pracy – nie chcę dochodzić od niego uiszczenia pełnej kwoty szkody (na zasadzie art. 122 k.p.). Myślę o jej zredukowaniu np. o połowę. Etatowiec zgadza się na to. Co powinno znaleźć się w takiej ugodzie? – pyta czytelnik.

Pracodawca może zdecydować o obniżeniu wysokości odszkodowania, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do zadań służbowych (art. 121 § 1 k.p.). Może on też rozważyć ewentualne rozłożenie płatności na raty, dogodne dla obu stron zarówno pod względem wysokości, jak i terminu.

Dla własnego bezpieczeństwa pracodawca powinien zawrzeć w treści ugody:

- wzmiankę, kiedy i w jakiej wysokości szkoda powstała,

- w wyniku jakiego zachowania podwładnego do niej doszło (można tu dodać, że jest ona skutkiem zawinionego bądź nie zawinionego postępowania etatowca), a także

- że pracownik przyznaje się do wyrządzenia tej szkody >patrz wzór ugody pozasądowej.

Trzeba przy tym uważać, aby treść ugody nie pozostawała w sprzeczności z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Gdyby tak się stało, a podwładny uchylałby się od wykonania zawartego porozumienia, to pracodawca nie mógłby liczyć, że na jego wniosek sąd nada takiej ugodzie klauzulę wykonalności (art. 1211 k.p.). Pracodawca musiałby wówczas wystąpić na drogę sądową w celu dochodzenia od etatowca naprawienia szkody.

Ważne! Ugoda pozasądowa, po nadaniu jej przez sąd pracy klauzuli wykonalności, stanowi tytuł wykonawczy (art. 776 oraz art. 777 § 1 pkt 3 kodeksu postępowania cywilnego). Zatem w sytuacji, gdy pracownik nie realizuje jej postanowień, pracodawca może potrącać określone kwoty aż do zupełnego zaspokojenia roszczenia z wynagrodzenia netto, bez pisemnej akceptacji etatowca, na zasadach określonych w art. 87 i 871 k.p. —Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 87–871, art. 121–122 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

podstawa prawna: art. 776, art. 777 § 1 pkt 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 768)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA