fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Opieka nad dzieckiem w trakcie dnia pracy

Adobe Stock
Rodzic, który korzysta ze zwolnienia na dziecko w opcji godzinowej, może wnosić o udzielenie wolnego także w trakcie dnia pracy. Co do zasady taki wniosek jest wiążący dla pracodawcy.

- Pracownica złożyła wniosek o udzielenie zwolnienia na dwie godziny opieki nad dzieckiem w środku dnia – pracuje od 8 do 16, a chciałaby wyjść o godz. 11. Czy musimy się na to zgodzić? Mocno dezorganizuje to pracę firmy. Wolelibyśmy, że by zwalniała się np. pod koniec dnia pracy. – pyta czytelniczka.

Jeśli w tym roku pracownica nie korzystała jeszcze ze zwolnienia na dziecko na cały dzień, to może wybierać je w godzinach. Ma wówczas prawo wziąć wolne również w środku dnia pracy. Pracodawca ma bardzo ograniczoną możliwość odmowy akceptacji takiego wniosku.

Czytaj także:

Uprawnienie rodzica

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze – według jego wyboru – 16 godzin albo 2 dni (art. 188 § 1 k.p.). Tego wyboru dokonuje składając pierwszy w danym roku wniosek o udzielenie zwolnienia. Wniosek w tej sprawie wiąże zarówno jego, jak i pracodawcę, do końca tego roku.

Podstawową kwestią jest zatem, czy pracownica składała już w tym roku wniosek o zwolnienie z art. 188 k.p. i jak określiła w nim sposób korzystania z tego uprawnienia. Jeżeli wnioskowała np. o dzień zwolnienia, to kolejne wolne również musi obejmować cały dzień pracy. W takiej sytuacji pracodawca może i powinien odmówić udzielenia zwolnienia na dwie godziny.

Kluczowa treść wniosku

W takiej sytuacji bardzo istotna jest jednak treść pierwszego wniosku. Jeśli pracownica korzystała z całego dnia zwolnienia, ale we wniosku wskazała, że zamierza wziąć 8 godzin wolnego (które jednocześnie stanowią jej pełny dzień pracy), to należy uznać, że wniosek wskazywał na zamiar korzystania ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym, a nie dziennym.

Zakładając, że pracownica korzystała ze zwolnienia w godzinach (albo że jest to jej pierwszy wniosek o zwolnienie na opiekę nad dzieckiem w tym roku), to w pełni może wnioskować o godzinę czy dwie zwolnienia. W żaden sposób nie jest ograniczony jego czas – może przydać zarówno na początku, na końcu, jak też w trakcie dnia pracy.

Kwestia potrzeby

Eksperci prawa pracy są co do zasady zgodni, że wniosek o udzielenie zwolnienia na dziecko jest dla pracodawcy wiążący co do wskazanego w nim terminu. Wynika to ze specyficznego przeznaczenia tego uprawnienia – konieczności opieki nad dzieckiem, gdy nie da się jej zapewnić w inny sposób, czy też koniecznością pilnej reakcji na sytuację, w jakiej znalazło się dziecko.

Pracodawca może odmówić udzielenia tego zwolnienia jedynie w wyjątkowych okolicznościach, gdy występują szczególnie ważne jego potrzeby. Na pewno odmowa nie może być podyktowana tym, że korzystanie ze zwolnienia w środku dnia pracy powoduje trudności organizacyjne w firmie. Byłoby to podważenie kodeksowego uprawnienia pracownika do korzystania ze zwolnienia w liczbie godzin niekoniecznie odpowiadającej pełnemu dniowi pracy.

Autor jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA