fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Niższe dofinansowanie z PFRON na niepełnosprawnych psychicznie

www.sxc.hu
Do czasu zmiany w przepisach pracodawcy, którzy zatrudniają osoby cierpiące na choroby psychiczne, będą otrzymywać na nie niższe dofinansowanie z PFRON. Orzeczenie o niepełnosprawności tych pracowników nie może bowiem zawierać kodu wskazującego na to schorzenie, tj. 02-P.

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych udzieliło 1 sierpnia 2018 r. odpowiedzi na pytania skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (BON-I.52312.143.2018.AK). Dotyczyły one tego, jak pracodawcy mają postępować w sytuacji braku wpisania na orzeczeniu o niepełnosprawności kodu 02-P. To skutek wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z 19 czerwca 2018 r. (SK 19/17).

Z odpowiedzi BON wynika, że wobec wyeliminowania podstawy prawnej do zamieszczania na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, trwają prace zmierzające do umożliwienia pracodawcom korzystania z dodatkowego wsparcia z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, których przyczyną niepełnosprawności jest choroba psychiczna.

Do czasu wejścia zmian w życie pracodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w wysokości adekwatnej do jego stopnia niepełnosprawności, z pominięciem kwoty przewidzianej za względu na zatrudnienie osób z orzeczoną chorobą psychiczną.

BON odniósł się również do wliczania tych osób do stanu zatrudnienia. Wskazał, że do spełnienia warunku określonego w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 511 ze zm.), wystarczające jest posiadanie przez niepełnosprawnego pracownika zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę, potwierdzającego występowanie przynajmniej jednego z wymienionych w tym przepisie schorzeń.

Natomiast redakcja art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...) wymaga do spełnienia warunku w nim wskazanego posiadanie przez pracownika orzeczenia z symbolem przynajmniej jednej przyczyny niepełnosprawności, o której mowa w tym przepisie.

Źródło: www.obpon.org

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA