fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Weksel pracowniczy a powierzone mienie

www.sxc.hu
Szefowi nie wolno wystawić weksla gwarancyjnego jako środka ochrony roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez etatowca w mieniu firmowym. Wykluczają to przepisy kodeksu pracy.

- Czy pracodawca może żądać od pracownika podpisania zobowiązania, że w razie szkody zapłaci odpowiednią kwotę? – pyta czytelnik.

Nie.

Zatrudnieni ponoszą zarówno odpowiedzialność dyscyplinarną, porządkową, jak i materialną. Tę ostatnią możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza dotyczy ogólnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone pracodawcy, a druga wiąże się ze szczególnym obciążeniem etatowca za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

Trzeba naprawić

Z odpowiedzialnością materialną na zasadach ogólnych mamy do czynienia w każdym przypadku, gdy pracownik wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków służbowych ze swojej winy wyrządzi pracodawcy szkodę. Konsekwencje dla etatowca zależą od rodzaju winy i jej stopnia. Co do zasady podwładny odpowiada za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA