fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma sporo straci, gdy nie chce dogadać się z etatowcem

www.sxc.hu
Jeśli pracownik wystąpił do sądu, wzywając pracodawcę do ugody, przerywa to bieg przedawnienia jego roszczenia. Od tej chwili należy liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

Podwładny może wystąpić do sądu z wnioskiem o wezwanie pracodawcy w celu zawarcia ugody. Taką procedurę regulują art. 184–185 kodeksu postępowania cywilnego. W praktyce taka czynność etatowca ma doniosłe skutki, które warto uwzględnić, gdy nie dojdzie do ugody. Dotyczą one zarówno przedawnienia żądań pracownika, jak i odsetek ustawowych za opóźnienie.

Trzy lata wstecz

Na skutek upływu okresu przedawnienia szef może uwolnić się od spełnienia pracownikowi świadczenia. Kodeks pracy zawierający własną regulację przedawnienia roszczeń jako zasadniczy jego termin wprowadził trzy lata. Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przy czym terminu przedawnienia z kodeksu pracy nie wolno skracać ani przedłużać przez czynności prawne stron.

Jednak w trakcie okresu przedawnienia mogą nastąpić zdarzenia powodujące jego zawieszenie lub przerwanie. Sz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA