fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czynności przygotowawcze to też czas pracy

Adobe Stock
Pracodawca w ramach realizacji uprawnień kierowniczych na podstawie art. 22 § 1 kodeksu pracy może zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. Ze względu na to, że polecenie to nie zostało w żaden sposób sformalizowane w przepisach, ważność zachowuje każda forma takiego polecenia, zarówno pisemna, ustna, jak i dorozumiana.

W związku z tym już sama wiedza przełożonych (forma dorozumiana) zostanie uznana za wyrażenie zgody na pracę w godzinach nadliczbowych. Nie ma znaczenia to, że w przepisach wewnętrznie obowiązujących w zakładzie pracy zostały wprowadzone zasady uzależniające podjęcie pracy w godzinach nadliczbowych od pisemnego polecenia przełożonego. Liczy się już sama zgoda dorozumiana na wykonywanie pracy ponadnormatywnej. Charakter tzw. czynności przygotowawczych należy w każdej sprawie rozpatrywać indywidualnie i odrębnie.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 22 sierpnia 2019 r. (I PK 96/18).

Pracownik zatrudniony w kopalni węgla na stanowisku sztygara zmianowego pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy wniósł przeciwko pracodawcy pozew o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Sąd I instancji uznał powództwo pracownika. Ustalił, że powód przed rozpoczęciem każdej zmiany stawiał się do pracy o 30 minut wcześniej, także kończąc pó...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA