fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Awans na kierownika musi zatwierdzić lekarz

Fotolia
Przeniesionemu na wyższe stanowisko dochodzą nowe obowiązki i zwiększa się odpowiedzialność. Aby zweryfikować jego zdolność do wykonywania pracy w nowych warunkach, trzeba go skierować na wstępne badania lekarskie.

Awans, szczególnie na kierownicze stanowisko, stanowi nowe wyzwanie dla pracownika. Zmienia się wiele – wynagrodzenie, zakres obowiązków, poziom dyspozycyjności. Często nowa praca wykonywana jest w tym samym miejscu – w znaczeniu nieruchomości będącej siedzibą pracodawcy, przy użyciu tych samych narzędzi pracy (laptopa, telefonu służbowego). Czasem dochodzą nowe elementy, takie jak np. samochód służbowy. Pojawia się pytanie, czy samo przeniesienie na stanowisko kierownicze i wręczenie umowy z tym związanej załatwia sprawę i umożliwia przystąpienie do pracy?

Kontrola zdrowia

Niestety nie. Same kwalifikacje merytoryczne, dające często podstawę do awansu, ani też szczere chęci zainteresowanego nie są wystarczające z punktu widzenia zdolności do wykonywania pracy na wyższym stanowisku. Niezbędne są jeszcze właściwe kwalifikacje zdrowotne, potwierdzone w wyniku przeprowadzonych badań profilaktycznych.

Badania te są niezależne od tego, że pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy. Dotyczy ono bowiem zdolności do pracy w warunkach ściśle opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Warunki te – mimo wielu podobieństw w zakresie środowiska pracy – nie są jednak identyczne.

Warunki szczególne

Kodeks pracy przewiduje, że wstępnym badaniom lekarskim podlegają m.in. pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Mimo że wiele elementów składających się na środowisko pracy po awansie może pozostawać bez zmian, to elementy takie jak zwiększona dyspozycyjność, odpowiedzialność, specyfika decyzyjnego stanowiska pracy powodują większy poziom stresu i szeroko rozumianych obciążeń psychicznych – uznawanych powszechnie za czynniki uciążliwe w środowisku pracy. Wskazówki metodyczne, jakimi kierują się lekarze medycyny pracy, wymieniają m.in. takie zagrożenia jak:

- dostęp do dużej ilości informacji,

- zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością.

Powyższe zagrożenia, będące niekorzystnymi czynnikami psychospołecznymi, powinny być uwzględnione w treści skierowania na wstępne badania profilaktyczne osoby awansowanej. Jest to podstawa do rozszerzenia zakresu badań lekarskich w celu dokonania oceny pod kątem przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

Najpierw orzeczenie

Reasumując, sama decyzja o przeniesieniu na stanowisko kierownicze nie przesądza ostatecznie, czy dana osoba będzie mogła wykonywać nową pracę. Kwalifikacje i wiara przełożonych w kwestii dokonania wyboru właściwej osoby nie są warunkiem wystarczającym do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym. Dopóki pracownik nie przedstawi orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na nowym stanowisku – w warunkach pracy opisanych przez pracodawcę w skierowaniu, dopóty nie wolno go dopuścić do wykonywania obowiązków kierownika.

—Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA