fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Upomnienie nie blokuje zwolnienia z tego samego powodu

AdobeStock
Nie ma przeszkody do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona na pracownika kara porządkowa, gdy waga tego przewinienia jest na tyle znacząca, że okoliczności i konsekwencje (nawet ewentualne) jego popełnienia uzasadniają przekonanie pracodawcy o niemożności dalszego zatrudniania pracownika.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 25 kwietnia 2019 r. (I PK 125/18).

Powódka odwołała się od wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd rejonowy zasądził od pozwanego – spółdzielni na rzecz powódki 12 000 zł tytułem odszkodowania za nieuzasadnione i naruszające przepisy prawa wypowiedzenie umowy o pracę. Jednak na skutek apelacji pozwanego pracodawcy, sąd okręgowy zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i orzekł o kosztach procesu.

Sąd okręgowy dokonał odmiennej oceny okoliczności faktycznych sprawy niż sąd pierwszej instancji. Przyjął, że powódka dopuściła się naruszenia swoich podstawowych obowiązków pracowniczych, tj. stosowania się do polecenia przełożonego, które dotyczyło pracy i nie było sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. W sprawie istotne znaczenie miało bowiem to, czy powódka wykonywała swoje obowiązki w sposób prawidłowy i czy zastrzeżenia, które zostały wymienione w wypowiedzeniu umowy o pracę, rzeczywiście miały mie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA