fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak urlop wychowawczy wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego

Adobe Stock
Każdy miesiąc nieobecności w pracy zmniejsza roczną pulę urlopu wypoczynkowego. Nie zawsze taki skutek ma jednak absencja spowodowana korzystaniem z urlopu wychowawczego.

Art. 152 kodeksu pracy jasno definiuje, że urlop jest prawem do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, które przysługuje pracownikowi i którego nie może się on zrzec. Prawo do urlopu mają osoby zatrudnione na umowę o pracę. Z kolei zgodnie z art. 154 k.p. urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Czytaj także:

Urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu wychowawczego

Wymiar wolnego

Przysługujący pracownikowi wymiar urlopu jest zależny od stażu pracy. Wynosi rocznie:

- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

- 26 dni – przy co najmniej 10-letnim stażu.

Wewnętrzne regulacje zakładów pracy mogą stanowić o większym wymiarze urlopu.

Stażem pracy jest suma okresów zatrudnienia, które mają wpływ przy ustalaniu uprawnień pracownika (urlop, dłuższy okres w...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA