fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jakie błędy uzasadniają dyscyplinarkę

Adobe Stock
Umowę o pracę można rozwiązać z pracownikiem w trybie natychmiastowym jedynie po udowodnieniu mu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Pracownik pracowni serologicznej doprowadził do powstania błędu w oznaczeniu grupy krwi. Czy jest to podstawa do zwolnienia go bez zachowania okresu wypowiedzenia? – pyta czytelnik.

Uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy może być jego zawinione zachowanie powodujące samo zagrożenie interesów pracodawcy, którego nie można sprowadzać wyłącznie do szkód majątkowych i interesu materialnego. Pojęcie to obejmuje także elementy niematerialne, jak np. dyscyplina pracy czy poszanowanie przez podwładnego majątku i dobrego imienia zatrudniającego. O stopniu i rodzaju winy nie decyduje wysokość szkody. Może ona stanowić jedynie element pomocniczy w kwalifikacji naruszenia obowiązków pracowniczych jako ciężkiego. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 27 marca 2019 r. (II PK 321/17).

Czytaj także: Kiedy zwolnienie dyscyplinarne będzie zgodne z prawem

Powyższe oznacza, że np. niezachowanie pre...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA