fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne w pandemii

Adobe Stock
Nadal nie obowiązuje fikcja doręczenia przesyłki listowej wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dla pracodawcy pewniejsze może się okazać skorzystanie z kuriera, innego doręczyciela albo wysłanie oświadczenia e-mailem.
Powód natychmiastowego zwolnienia

- Kiedy pracownik może otrzymać zwolnienie dyscyplinarne?

Jedną z form zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia). Takie prawo przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Tzw. zwolnienie dyscyplinarne to nic innego, jak rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Pracodawca ma możliwość zastosowania tego trybu wobec pracownika w sytuacji winy pracownika rozumianej jako:

- ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

- popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

- zawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajm...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA