fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyscyplinarne zwolnienia pracownika: kiedy należy liczyć miesięczny termin

Adobe Stock
Nawet gdy upłynął miesiąc od dnia, w którym przełożony pracownika dowiedział się o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie z nim umowy bez wypowiedzenia, nie oznacza to, że nie wolno już go zwolnić w trybie natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika musi nastąpić w terminie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności to uzasadniającej. W przeciwnym razie pracodawca naruszy prawo pracy.

Odbiorca informacji

Istotne znaczenie ma określenie chwili, od kiedy należy liczyć miesięczny termin na rozwiązanie umowy o pracę. Wiele wątpliwości powstaje również przy określeniu, kto w imieniu pracodawcy ma uzyskać informację o okoliczności to uzasadniającej. Przepis art. 52 § 2 k.p. posługuje się bowiem ogólnym sformułowaniem „pracodawca", co budzi kontrowersje zwłaszcza w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi.

Co do zasady należy uznać, że chodzi tu o powzięcie wiadomości przez osoby upoważnione do rozwiązania umowy o pracę z danym pracownikiem. Zwykle jest to osoba zarządzająca firmą (dyrektor, prezes) lub upoważniona do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy (np. kierownik kadr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA