fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przekazanie informacji o pracownikach podlegających obronie przez organizację związkową - wyrok Sądu Najwyższego

Fotorzepa / Jerzy Dudek
Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie żądanie pracodawcy jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 14 czerwca 2012 r. (I PK 231/11).

W tej sprawie pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku regionalnego kierownika sprzedaży w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca wystąpił z wnioskiem do działającej u niego organizacji związkowej o wskazanie nazwisk i imion pracowników pozwanej korzystających z ochrony w indywidualnych sprawach pracowniczych. W odpowiedzi organizacja związkowa pisemnie odmówiła udzielenia żądanych informacji, powołując się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 28 października 2009 r. (II SA/Wa16/09). W jej ocenie, wniosek pracodawcy miał charakter „abstrakcyjny", a zatem sprzeczny z art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten umożliwia ujawnienie informacji o przynależności związkowej wyłącznie w indywidualnych sprawach, jeżeli pracodawca nosi się z zamiarem zwolnienia pracownika. Jednocześnie ta organizacja zadeklarowała „chęć współpracy po przedstawieniu...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA