fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Przesunięcie pracownika do innej pracy dopiero po badaniach lekarskich

123RF
Aby przesunąć pracownika do innej pracy na trzy miesiące w roku, najpierw trzeba go skierować na wstępne badania lekarskie, określając warunki pracy występujące na „tymczasowym" stanowisku.

W zależności od potrzeb pracodawcy, może on czasowo powierzyć zatrudnionemu inną pracę. Przepis, który na to pozwala, chroni pracownika przed obniżeniem wynagrodzenia oraz bezterminową zmianą stanowiska. Nie odnosi się jednak do kwestii zdrowotnych. Czy zatem czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy powinno być poprzedzone wstępnymi badaniami lekarskimi w celu ustalenia, czy nie ma przeciwwskazań do nowej pracy, nawet jeżeli ma być ona wykonywana tylko przez 3 miesiące?

Bez modyfikacji umowy

Standardem jest wykonywanie uzgodnionej pracy w ramach stanowiska widniejącego w treści umowy. Jednak dynamiczna sytuacja może sprawić, że niezbędne okaże się czasowe zapotrzebowanie na pracę inną niż ta, na którą strony się umówiły. Pracodawca może wówczas powierzyć zatrudnionemu do wykonywania inne obowiązki, bez formalnej modyfikacji treści umowy o pracę w zakresie warunków pracy i płacy.

Brak wymogu zmiany treści umowy nie daje jednak podstaw do zupełnie dowolnego postępowania z pracownikiem. Jeżeli szef chce go przesunąć czasowo do innych obowiązków, musi trzymać się zasad wynikających z kodeksu pracy.

Nie dłużej niż kwartał

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że powierzenie innej pracy bez dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia jest możliwe na czas określony – do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jest to termin bezwzględnie wiążący, niezależnie od tego, jak długo trwa okres, w jakim występują potrzeby pracodawcy uzasadniające powierzenie podwładnemu innej pracy.

Przepisy chronią ponadto wynagrodzenie pracownika w okresie przeniesienia do innych zadań. Skierowanie do innej pracy nie może wiązać się z obniżeniem jego pensji, nawet gdy inne osoby świadczące pracę na takim samym stanowisku, jaką czasowo ma wykonywać podwładny, otrzymują niższe wynagrodzenie.

Adekwatne kwalifikacje

Pracodawca powinien przestrzegać jeszcze jednego ograniczenia, jakie wiąże się ze skierowaniem pracownika do pracy nieobjętej umową. Mianowicie inna praca, o której mowa w przepisie, nie może być dowolna. Powinna odpowiadać kwalifikacjom zatrudnionego.

Oznacza to zakaz powierzania pracy, do wykonywania której nie trzeba żadnych kwalifikacji, jak też kierowania do zadań, z którymi pracownik z oczywistych względów sobie nie poradzi.

Pracownik może być osobą wszechstronną i uniwersalną w zakresie umiejętności i kwalifikacji. Daje to pracodawcy szersze pole manewru w kwestii czasowego kierowania go do innej pracy. Powstaje jednak pytanie – czy same kwalifikacje, rozumiane jako wykształcenie i umiejętności, są wystarczające do przeniesienia pracownika do innej pracy? Co z kwalifikacjami zdrowotnymi, które – jak wiadomo – podlegają weryfikacji w zakresie profilaktycznych badań lekarskich?

Kontrola zdrowia

Przepis regulujący możliwość czasowego powierzenia innej pracy nie odnosi się do badań lekarskich. Tym samym w pierwszym odruchu może powstać wrażenie, że nie ma potrzeby weryfikować stanu zdrowia pracownika pod kątem wykonywania innej pracy.

Warto jednak zauważyć, że pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Takie skierowanie jest dokumentem mocno sformalizowanym. Kluczowe informacje zawarte w jego treści dotyczą warunków pracy. Powinno z niego wynikać, czy na stanowisku lub stanowiskach pracy występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe, a także inne wynikające ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Jeżeli zatem czasowe powierzenie innej pracy wiąże się z istotnymi zmianami w szeroko rozumianym środowisku pracy, to niezależnie od tego, czy pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy – dotychczasowej, powinno się go skierować na wstępne badania profilaktyczne w celu wykluczenia przeciwwskazań do pracy na stanowisku „tymczasowym". Jest to działanie zgodne z przepisem zobowiązującym pracodawcę do kierowania pracownika na badania wstępne w przypadku przeniesienia go na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

—Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA