fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Kontrolerzy lotów i personel techniczny bez prawa do strajku

Adobe Stock
Kontrolerzy ruchu lotniczego, informatorzy służby informacji powietrznej i personel techniczny nie mieliby prawa do strajku - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. RPO jest przeciwny takiem zmianom.

Projekt zmiany ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych został upubliczniony w połowie maja. Wprost zostało w nim wskazane, że kontrolerzy ruchu lotniczego nie będą mogli zorganizować strajku prowadząc spór zbiorowy z pracodawcą. Strajk będzie też niemożliwy na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

"Działalność operacyjna Agencji w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce jest prowadzona przez wyspecjalizowane służby, w szczególności przez służbę kontroli ruchu lotniczego oraz służbę informacji lotniczej. Aby służby te były zapewniane przez Agencję w sposób bezpieczny, ciągły, płynny i efektywny konieczne jest uniemożliwienie organizowania strajku pracownikom odpowiedzialnym za wykonywanie zadań Agencji w tym zakresie, tj. kontrolerom ruchu lotniczego i informatorom służby informacji powietrznej oraz personelowi technicznemu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Głównym celem zmian jest stworzenie warunków umożliwiających PAŻP lepsze dostosowanie do rynku i skuteczniejsze funkcjonowanie w obrocie międzynarodowym - twierdzą projektodawcy.

- W mojej opinii realizacja powyższych celów nie wymaga wprowadzenia ograniczenia prawa do strajku – napisał rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

RPO zaznacza, że ograniczenia prawa do strajku zawsze muszą być w przekonujący sposób uzasadnione, z przywołaniem ważnych powodów.

Do wystąpienia załączył list Przewodniczącego Europejskiego Związku Kontrolerów Ruchu Lotniczego, który zaapelował do RPO o uświadomienie władzom negatywnych skutków ograniczenia prawa do strajku.

Obecnie zakaz  organizowania strajku obowiązuje w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Ochrony Państwa, w jednostkach Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej (funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej) oraz jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Projekt przewiduje także zmianę rozwiązań dotyczących czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zdaniem Rzecznika odwołanie się do potrzeby lepszego planowania czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego, mającej wpływ na efektywność pracy PAŻP, nie może uzasadniać wyłączenia przysługujących im dotychczas uprawnień do korzystania co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy – co też przewiduje projekt zmian.

- Obowiązek zapewnienia pracownikom wolnej niedzieli co najmniej raz na 4 tygodnie ma charakter powszechny. Nie dotyczy to jedynie pracowników wykonujących pracę w systemie weekendowo-świątecznym. Wyłączenie stosowania wobec kontrolerów ruchu lotniczego Kodeksu pracy wymaga argumentacji odwołującej się do odpowiednich badań oraz wiedzy z zakresu psychologii oraz medycyny lotniczej - twierdzi Rzecznik i sugeruje Ministrowi Infrastruktury rezygnację z zakwestionowanych zmian.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA