fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Utwór pracownika - kiedy staje się własnością pracodawcy

Adobe Stock
Samo nawiązanie stosunku pracy nie wystarczy do stwierdzenia, że stworzenie przez pracownika utworu mieści się w jego obowiązkach. Zakres tych obowiązków musi wynikać z umowy o pracę.

Do szczególnie częstych praktyk należy tworzenie przez pracowników utworów w ramach zatrudnienia. Niekiedy jest to wręcz wpisane w naturę wykonywanego zawodu.

Ta kwestia ma istotne znaczenie dla pracodawcy, który zatrudnia pracowników wykonujących pracę o charakterze twórczym. Choć zasadniczo prawa autorskie do utworu przysługują jego autorowi, to z istoty stosunku pracy wynika wykonywanie za wynagrodzeniem określonej pracy na rzecz pracodawcy, co może też obejmować tworzenie utworów.

Z perspektywy pracodawcy warto zatem wiedzieć, jak kwestia twórczości pracowniczej została uregulowana przez ustawodawcę i o czym powinien pamiętać przy zawieraniu umowy z pracownikiem.

Czytaj także:

Prawa autorskie: pracownik też może być twórcą

Wykonane dzieło

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) przewiduje pewne wyjątki od zasady przysługiwania praw autorskich do dzieła jego twórcy, m.in. w konte...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA