fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Utrata uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy a dyscyplinarka

Adobe Stock
Pracownika, który utracił uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, można zwolnić dyscyplinarnie tylko wtedy, gdy doszło do tego z jego winy. Jeżeli stało się to z przyczyn niezależnych od zatrudnionego, pracodawca nie może z tej przyczyny rozwiązać z nim umowy w trybie dyscyplinarnym.

Jedną z możliwych przyczyn rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym jest zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (art. 52 § 1 pkt 3 k.p.).

Kwestia kwalifikacji

Obowiązujące przepisy prawa pracy nie zawierają definicji pojęcia „uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku". W doktrynie wskazuje się, że chodzi o konieczne, niezbędne uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, zajmowania określonego stanowiska (K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 58; P. Ciok, Utrata uprawnień jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika, Pracownik i Pracodawca 2015, nr 1, s. 26). Słusznie podnosi się, że ta przesłanka ma ograniczony zakres zastosowania – dotyczy bowiem tylko tych pracowników, którzy dla wykonywania pracy danego rodzaju muszą legitymować się udokumentowanymi kwalifikacjami (art. 52 KP red. Sobczyk...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA