Umowa przedwstępna - trudno się wycofać z podpisanej obietnicy zatrudnienia

www.sxc.hu
Umowa przedwstępna pozwala stronom przygotować się do nawiązania stosunku pracy. Zarazem jednak tworzy między nimi więź zobowiązaniową, z której wynikają daleko idące skutki prawne.

Umowę przedwstępną stosuje się zwykle wtedy, gdy zawarcie samej umowy o pracę, do której dążą strony, nie jest jeszcze możliwe ze względu na pewne przeszkody natury prawnej lub faktycznej, jak np. konieczność:

- uzyskania decyzji organu administracyjnego (np. uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca),

- rozwiązania innej umowy o pracę za kilkumiesięcznym okresem wypowiedzenia,

- uzyskania orzeczenia np. o wpisie spółki mającej być pracodawcą do rejestru.

Zawarcie umowy przedwstępnej ma istotne znaczenie dla obu jej stron. Pracownikowi daje gwarancję zatrudnienia na ustalonych warunkach. Dla firmy stanowi zaś zabezpieczenie, że przyszły pracownik (np. specjalista w określonej dziedzinie) podejmie oferowaną pracę i nie da się już skusić propozycjami konkurencji. Jest to tym bardziej istotne, że niejednokrotnie pracodawcy ponoszą wysokie koszty związane ze stworzeniem stanowisk pracy dla konkretnych osób.

Zgodna wola stron

Zasadniczo do zawarcia u...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL