Kadry

Agencje chcą współpracować z bankami w szukaniu zatrudnienia dla klientów niespłacających kredytów hipotecznych

www.sxc.hu
Aktywizacja dłużników odbędzie się bez angażowania publicznych pieniędzy, w ogólnopolskiej sieci poradni.

Agencje zatrudnienia, które chcą współpracować z bankami w szukaniu zatrudnienia dla klientów niespłacających kredytów hipotecznych, dowodzą, że będzie to rozwiązanie korzystne nie tylko dla dłużników, ale także banków, które dzięki temu odzyskają pieniądze zainwestowane w kredyty.

– Nasza oferta jest w pełni komercyjna. We wsparcie dla kredytobiorców nie będą angażowane publiczne pieniądze – tłumaczy Grzegorz Tokarski, prezes New Labour Market Order. – Opłatę za wsparcie zawodowe dla kredytobiorców wniesie bank i będzie ona zróżnicowana w zależności od położenia geograficznego i liczby dłużników, którym trzeba będzie pomóc. Z naszych wyliczeń wynika jednak, że jeśli w wyniku działania pośredników zawodowych zaktywizujemy niewiele ponad połowę kredytobiorców, którzy dzięki temu podejmą dalszą spłatę zadłużenia, do banku wróci cały zainwestowany w kredyty kapitał. Będzie to kwota bez odsetek i zysku, ale także bez strat.

Da to znacznie lepszy wynik finansowy niż sprzedaż długu firmom windykacyjnym, które skupują wierzytelności za tylko 10–15 proc. ich wartości.

Wszystko wskazuje więc, że nowe rozwiązania będą korzystne zarówno dla banku, jego klientów, jak i agencji zatrudnienia, która będzie działała na czysto komercyjnych zasadach. Jedynymi stratnymi w tym układzie mogą być przedsiębiorcy działający w branży windykacji długów. Nowe zasady restrukturyzacji niespłacanych kredytów mogą dla nich oznaczać utratę gigantycznych zysków, jakie notują w ostatnich latach.

Ogólnopolska sieć

Jak udało się ustalić „Rzeczpospolitej", część banków wyraziła już swoje zainteresowanie nowymi możliwościami, jakie dają im pośrednicy pracy. Jeden z największych banków oczekuje jednak stworzenia ogólnopolskiej sieci biur pośrednictwa zawodowego. Wszystko wskazuje więc na to, że projekt, który pierwotnie przewidywał świadczenie pomocy kredytobiorcom w trzech biurach działających w Gdańsku, Warszawie i Krakowie, szybko rozwinie się w system ponad 300 biur działających na szczeblu powiatowym.

– Współpracujemy w tym zakresie z 33 agencjami zatrudnienia zrzeszonymi w Polskim Forum HR i możemy zapewnić aktywizację zawodową kredytobiorców w całej Polsce – deklaruje Tokarski.

Lepszy wizerunek

Pośrednicy pracy wskazują na jeszcze jeden element nowej propozycji. Jeśli bank, zamiast licytować składniki majątku zadłużonego klienta, zaproponuje mu pomoc w spłacie kredytu, może w ten sposób zaskarbić sobie jego wdzięczność i wierność. Argument zmiany wizerunku branży finansowej może mieć ogromne znaczenie w okresie, gdy rząd nakłada na banki ekstra podatek, a dłużnicy, którzy zaciągnęli kredyty w innych walutach, wygrywają kolejne procesy w sądach powszechnych.

Nadzór jest za

Na koniec pośrednicy przypominają stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, która 25 lutego 2016 r. zaapelowała do kredytodawców, aby jak najwcześniej podejmowali rozmowy z kredytodawcą o możliwości uniknięcia problemów ze spłatą. Nadzór zaznaczył, że powinni oni podejmować takie działania z własnej inicjatywy, gdy tylko dostrzegą pierwsze symptomy problemów kredytobiorcy z obsługą swego zobowiązania.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.rzemek@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL