fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Pracodawca może pozwolić pracownikowi wybrać sposób rozwiązania umowy

Krystian Stanasiuk
materiały prasowe
Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na podstawie wypowiedzenia umowy o pracę albo za porozumieniem stron. Pracodawca może pozwolić zwalnianemu pracownikowi wybrać sposób zwolnienia.

Pracodawca, który zdecyduje się zapewnić zwalnianemu pracownikowi możliwość wyboru sposobu zwolnienia, może dokonać wypowiedzenia umowy o pracę i jednocześnie przedstawić pracownikowi projekt porozumienia stron dotyczący zakończenia stosunku pracy. Jest to działanie zgodne z prawem.

Pomiędzy zakończeniem stosunku pracy w drodze wypowiedzenia umowy a zawarciem porozumienia stron, występują istotne różnice. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, ulega ona rozwiązaniu wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Natomiast przy porozumieniu stron, okres wypowiedzenia w ogóle nie występuje, a umowa zostaje rozwiązana w dacie ustalonej przez strony.

Należy mieć na uwadze, że wypowiedzenie wiąże się z większą ilością obowiązków pracodawcy wobec zwalnianego pracownika, m.in. zagwarantowaniem dni wolnych na szukanie nowej pracy. Ważnym aspektem w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, który przy porozumieniu stron nie jest wymagany, jest podanie przyczyny, która była podstawą zwolnienia pracownika.

Pracownik ma prawo do przemyślenia swej decyzji co do sposobu zakończenia stosunku pracy. Pracodawca nie powinien więc przymuszać zwalnianego do natychmiastowego podjęcia decyzji. Jeżeli jednak pracodawca wskazuje podczas spotkania z pracownikiem, że nieprzyjęcie porozumienia oznacza otrzymanie wypowiedzenia, zasadniczo nie uznaje się takiego sposobu postępowania za naruszenie prawa.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracodawca zaproponowałby tylko rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, a pracownik takiej propozycji nie przyjmie, nie przeistacza się ono automatycznie w wypowiedzenie. Aby rozwiązać umowę o pracę, pracodawca musi wówczas wręczyć pisemne wypowiedzenie.

Gdyby pracownik po kilku dniach od otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę zgodził się na zaproponowane wcześniej porozumienie stron, złożone wypowiedzenie można za jego zgodą cofnąć i jednocześnie podpisać tekst porozumienia rozwiązującego umowę o pracę. Pozwala to uniknąć długotrwałego i kosztownego sporu z byłym pracownikiem w sądzie pracy, co może mieć miejsce, gdy odwoła się on od legalności i/lub zasadności otrzymanego wypowiedzenia do sądu.

Autor jest radcą prawnym, partner w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA