fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

#RZECZoPRAWIE - Anita Kochanowska-Cydzik: mediacja daje korzyści pracodawcy i pracownikowi

Anita Kochanowska-Cydzik
rp.pl
Na mediację muszą wyrazić zgodę obie strony sporu pracowniczego, ale jeśli się na to zdecydują, mogą wziąć sprawy w swoje ręce i tak długo rozmawiać aż dojdą do ugody - przekonuje Anita Kochanowska-Cydzik, mediator.

Od początku tego roku trwa rewolucja w rozstrzyganiu pracowniczych sporów sądowych: na każdym etapie postępowania sąd może skierować sprawę do mediacji. Dlaczego taka forma rozstrzygania sporów może być lepsza? - zapytał gościa programu #RZECZoPRAWIE Mateusz Rzemek.

Anita Kochanowska-Cydzik, mediator:

Chodzi m.in. o czas. Sąd kieruje sprawę do mediacji na 3 miesiące, choć w praktyce może ona trwać tylko 3 albo 30 dni. Można także przedłużyć termin 3-miesięczny. Ale i tak mediacja daje szansę zakończenia sporu szybciej niż postępowanie przed sądem, które trwa średnio 2 lata.

Na mediację muszą wyrazić zgodę obie strony sporu, ale jeśli się na to zdecydują, mogą wziąć sprawy w swoje ręce. Mediator jest bowiem bezstronny, pracownik i pracodawca sami dochodzą do porozumienia i rozstrzygają spór. Nie wiąże ich procedura, jest dużo czasu na wyjaśnienie wszystkich punktów spornych i dojście do ugody. Poza tym mediacja jest prowadzona w taki sposób, by kłaść nacisk na to, co zbliży do porozumienia, a nie na to, co dzieli strony.

Pracodawcy na ogół godzą się na mediację. Zgody nie wyrażają zwykle duże korporacje, a także organizacje z zasady wykluczające ugodowość w swej działalności. Mediacje stosuje się najczęściej w sprawach o mobbing, o rozwiązanie umowy o pracę, o sprostowanie świadectwa pracy, czy o przywrócenie do pracy. Mediacje pozwalają skrócić czas na rozwiązanie sporu powodu, zaoszczędzić w związku z tym na wypłacanych odszkodowaniach, a poza tym są korzystniejsze z PR-owego punktu widzenia: lepiej mediować niż się sądzić.

Dla pracownika mediacja też może mieć zalety, choć jest droższa. Zawsze jednak pracownik może poprosić sąd o zwolnienie z kosztów sądowych i kosztów mediacji. Wtedy pokrywa je Skarb Państwa. Dla pracownika zaletą może być fakt, że mediacja jest procesem niesformalizowanym, pracownik ma więc prawo wystąpić z osobą bliską, np. małżonkiem, który go wesprze podczas rozstrzygania sporu z pracodawcą. Poza tym podczas mediacji można powiedzieć wszystko, a nie tylko odpowiadać na pytania sądu.

Czy po zawarciu ugody można się rozmyślić i zwrócić się do sądu w tej samej sprawie? Tak, dopóki ugoda nie jest zatwierdzona przez sąd, można ją podważyć.

Anita Kochanowska-Cydzik w #RZECZoPRAWIE

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA