fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Świadectwa pracy - pracodawcy muszą je wystawić do końca czerwca

Fotorzepa, Radek Pasterski
W tym tygodniu pracodawcy muszą wystawić dokumenty osobom, które ciągle u nich pracują.

Ten dziwny obowiązek dla pracodawców wynika z art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowe przepisy po raz kolejny w ostatnich latach zmieniają zasady wystawiania świadectw pracy dla osób zatrudnianych na kolejnych umowach o pracę na czas określony.

Mogą być zaskoczeni

– To, że osoba, która w ostatnich latach była zatrudniana na kolejnych umowach o pracę na czas określony, dostanie teraz świadectwo pracy, może wywołać u niektórych konsternację – zauważa dr Artur Rycak, adwokat z kancelarii Raczkowski Paruch.

Przepisy przejściowe zawarte w art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. przewidują bowiem, że pracodawca ma obowiązek wydać teraz świadectwo pracy osobie, która przed wejściem w życie tej ustawy, czyli przed 1 stycznia 2017 r., pracowała na kolejnych umowach na czas określony nie więcej niż 24 miesiące i jeszcze przed zmianą przepisów doszło do zawarcia kolejnej umowy z taką osobą na czas określony, która trwa do dziś.

– Nie bardzo rozumiem, czemu mają służyć przepisy przejściowe. Pewnie chodzi o skwitowanie poprzednich okresów zatrudnienia i obowiązujących wtedy przepisów, które budziły ogromne kontrowersje przy ich interpretacji – dodaje Rycak. – Na szczęście nowe przepisy obowiązujące w tym zakresie są już znacznie korzystniejsze dla pracodawców – podkreśla.

Do 31 grudnia 2016 r. pracodawcy mieli obowiązek wydawania świadectw pracy pracownikom pozostającym w pracy obejmujących zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umów o pracę zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z nich. Pracodawca miał obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu upływu tego terminu.

W myśl nowego brzmienia art. 97 kodeksu pracy obowiązującego od 1 stycznia tego roku nie trzeba już takiej osobie wystawiać świadectwa pracy za kolejne okresy zatrudnienia, aż do czasu zakończenia współpracy.

Znaczenie ma tu jednak inna zmiana, która pojawiła się w kodeksie pracy od 22 lutego 2016 r. Osoba zatrudniona na umowie o pracę na czas określony może pracować w ten sposób maksymalnie przez 33 miesiące na nie więcej niż trzech kolejnych umowach o pracę. Kolejna, czwarta umowa przekształci się bowiem z mocy prawa w zatrudnienie na czas nieokreślony.

Zmiany we wzorach

Pracodawcy, którzy jeszcze nie wystawili swoim pracownikom świadectw pracy, powinni zwrócić uwagę na zmiany w pomocniczym wzorze tego dokumentu, jakie nastąpiły na przełomie tego roku. W myśl rozporządzenia z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2016 r., poz. 2292), które zostało już zmienione od 1 czerwca, pracodawca ma obowiązek podać w świadectwie pracy szczegółowe informacje na temat uprawnień rodzicielskich wykorzystanych przez pracownika w okresie zatrudnienia. Dotyczy to zarówno wykorzystania przez pracownika ojca dwóch tygodni urlopu tacierzyńskiego, jak też niewykorzystania przez rodziców części urlopu rodzicielskiego czy też korzystania przez nich z ochrony przed zwolnieniem z pracy w okresie urlopu wychowawczego.

Jeśli chodzi o zmiany w zasadach wystawiania świadectw obowiązujące od 1 czerwca 2017 r., to wynikają one z nowelizacji ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Przewidują one obowiązek wpisywania okresów zatrudnienia takiego pracownika na rzecz każdego pracodawcy użytkownika.

podstawa prawna: ustawa z 16 grudnia 2016 r. , DzU z 30 grudnia 2016 r., poz. 2255

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP

Przedsiębiorcy nie mają problemów z prawidłowym wydawaniem świadectw pracy, jeżeli wiedzą o takim obowiązku. Mam nadzieję, że jeśli Państwowa Inspekcja Pracy wykryje, że pracodawcy umknął ten obowiązek, bo osoba pracująca na umowie o pracę na czas określony jest nadal zatrudniona, to nie potraktuje tego niedopatrzenia jak ciężkiego naruszenia przepisów. Przypomnę, że od początku tego roku przepisy zmieniły się już dwukrotnie i dwa razy pracodawcy wdrażali nowe wzory świadectw pracy. A mnie się marzy dzień, w którym rząd ustali jeden uniwersalny wzór świadectwa i znajdą się w nim wszelkie wymagane przez przepisy informacje, które obecnie trzeba wydawać w oddzielnych dokumentach, jak np. potwierdzenie okresu pracy w warunkach szczególnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA