fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bhp

Fotolia.com
Sąd Apelacyjny uznał, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko zapoznanie pracownika z ogólnymi przepisami i zasadami bhp, ale przede wszystkim wskazanie na konkretne zagrożenia związane ze stanowiskiem na którym pracownik będzie on wykonywał pracę.

Sprawa toczyła się z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o zapłatę zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy.

Powód był zatrudniony w niepublicznej uczelni zawodowej jako pracownik gospodarczy. Mężczyzna otrzymał polecenie wejścia na dach budynku i usunięcie zalegającego tam śniegu.

Podczas wykonywania pracy dach zarwał się, a pracownik spadł na betonową posadzkę.

W wyniku upadku mężczyzna doznał licznych obrażeń wewnętrznych, stwarzających stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy uznał zdarzenie za wypadek przy pracy.

Stwierdzono także naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. Powód nie został skierowany na badania lekarskie umożliwiające prace na wysokości, nie przeszedł odpowiedniego szkolenia bhp nie udostępniono mu również sprzętu zabezpieczającego.

Sąd Okręgowy zasądził na rzecz pracownika 135 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd ocenił, że pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe u mężczyzny obrażenia.

Pracodawca złożył apelację, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania z uwagi na niewyjaśnienie istoty sprawy.

Sąd II instancji uznał apelację za bezzasadną i wskazał, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a więc także prewencyjne wskazanie na konkretne zagrożenia występujące na danym stanowisku pracy.

Pracodawca był zobowiązany nie tylko do ustnego zakazania pracownikowi wejścia na świetlik, ale również takiego zabezpieczenia tego miejsca, że pracownik nie mógłby na to miejsce wejść.

Odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy uwarunkowana jest wykazaniem, iż w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, a pracodawca nie rozpoznał istniejących realnie zagrożeń, wobec czego pracownik nie miał o nich żadnej wiedzy, czy też takie zagrożenia nie zostały zniwelowane, przez co nastąpiło narażenie życia i zdrowia pracownika.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał żądanie wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę było uzasadnione.

Sąd Apelacyjny oddalił więc apelację pracodawcy.

Wyrok z dnia 3 grudnia 2015 r., III APa 11/15, LEX nr 2062040

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA