fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Koronawirus: pracę zdalną można odwołać w każdym czasie

Podczas epidemii koronawirusa wiele polskich firm przeszło na pracę w formie home office. Źródło: Adobe Stock.
Pracodawca może odwołać polecenie wykonywania pracy zdalnej, nawet gdy nie przewidział takiej możliwości w tym poleceniu. Musi jednak realnie określić termin powrotu do pracy „stacjonarnej".

- Pracownik świadczy pracę zdalną na podstawie polecenia w oparciu o przepisy antykryzysowe. Czy możemy go odwołać z pracy zdalnej? Nie przewidzieliśmy takiej możliwości w poleceniu wykonywania tej pracy, zlecając ją na określony czas. – pyta czytelniczka.

Praca zdalna odbywa się na polecenie pracodawcy, które może być odwołane w każdym czasie. Taka możliwość nie musi być wprost przewidziana w treści polecenia wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna zlecana w oparciu o art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374 ze zm.) polega na wykonywaniu przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Jej podstawą nie musi być jakiekolwiek porozumienie z pracownikiem (warto natomiast zawrzeć porozumienie dotyczące rozliczania kosztów pracy zdalnej i kwestii narzędzi pracy), ale odbywa się na podstawie polecenia pracodawcy.

Praca zdalna:

- może się odbywać poza miejscem stałego wykonywania pracy; nie tylko w domu pracownika,

- obejmuje pracę wynikającą z umowy o pracę,

- może być zlecona na czas oznaczony,

- ma na celu przeciwdziałanie Covid-19.

Jako że praca zdalna odbywa się w oparciu o kompetencje kierownicze pracodawcy, to i w ramach tych kompetencji pracodawca może przerwać wykonywanie pracy w ten sposób. W każdej chwili może odwołać pracownika i nakazać mu powrót do realizacji obowiązków w stałym miejscu. Nie stoi temu na przeszkodzie określony poleceniem okres świadczenia pracy zdalnej.

To uprawnienie może być jednak ograniczone, jeśli:

- w treści zlecenia takiej pracy przewidziano warunki wcześniejszego zakończenia tej pracy; gdyby został ustalony np. okres wyprzedzenia, z jakim pracodawca informuje o obowiązku powrotu pracownika do wcześniejszej „formy" wykonywania pracy, to należałoby go zachować,

- nie jest realna realizacja polecenia „powrotu do pracy" w czasie w nim wskazanym, w odniesieniu do miejsca wykonywania pracy zdalnej – pamiętać należy, że pracownik może przebywać w miejscowości stałej pracy, ale też np. w swoim domu rodzinnym położonym kilkaset kilometrów dalej,

- jest wbrew zasadom współżycia społecznego – otrzymując polecenie pracy zdalnej przez wskazany w nim czas pracownik mógł ułożyć np. swoje życie rodzinne, opiekę nad dzieckiem itp., co może uniemożliwiać nagły powrót do pracy; mówimy tu jednak jedynie o ograniczeniu czasowym (wyprzedzenie dające możliwość przeorganizowania spraw prywatnych przez pracownika).

Autor jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA