fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Inny rozkład czasu pracy dla jednej osoby

123rf
Pracodawca może narzucić inne godziny pracy nawet jednemu pracownikowi. Wskazany przedział czasowy musi jednak być zgodny z regulaminem pracy lub obwieszczeniem.

- Pracownicy pracują w stałych dniach i godzinach. Zgodnie z regulaminem pracy jest to poniedziałek – piątek od 8.00 do 16.00. Regulamin nie przewiduje innych możliwości w zakresie rozkładów czasu pracy. Chciałbym, aby jeden pracownik (osoba zajmująca się sprzątaniem, czynnościami gospodarczymi, drobnymi naprawami) rozpoczynała pracę o godzinę wcześniej i tym samym także kończyła ją wcześniej. Czy dla jednej osoby można wprowadzić inny rozkład czasu pracy w regulaminie? Czy można jakoś inaczej zmienić dla tego pracownika rozkład, nie zmieniając regulaminu? – pyta czytelnik.

Można wprowadzić w regulaminie różne rozkłady czasu pracy, w tym również dla jednej osoby (jednego stanowiska pracy). Bez zmiany regulaminu ustalenie innego rozkładu pracy mogłoby nastąpić jedynie na indywidualny wniosek pracownika.

Jednym z bardzo istotnych elementów wewnętrznych regulacji dotyczących czasu pracy (regulaminu pracy lub – u pracodawców, którzy nie wydają regulaminu – obwieszczenia o czasie pracy) są regulacje dotyczące rozkładów czasu pracy. Mogą one wyznaczać stałe rozkłady czasu pracy, gdzie zapis regulaminu (obwieszczenia) jasno wskazuje, w jakich dniach i godzinach zatrudnieni mają świadczyć pracę. Mogą też wskazywać pewne „widełki" – mniejsze lub większe –po których pracodawca będzie się poruszać, tworząc indywidualne harmonogramy czasu pracy.

U czytelnika przyjęto stałe dni i godziny pracy, przy czym regulamin nie zawiera żadnych odstępstw od nich. Zapisy te są wiążące tak samo dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawca nie może zmienić tego rozkładu bez wcześniejszej zmiany regulaminu. Może oczywiście wydać podwładnemu polecenie świadczenia pracy w innych przedziałach godzinowych, ale będzie to polecenie pracy w nadgodzinach (lub – w przypadku zlecenia pracy w innych dniach – polecenie wykonywania pracy w dniach wolnych od pracy). Z całą pewnością nie można zaś mówić o regularnym zlecaniu pracy poza godzinami „regulaminowymi".

Aby narzucić pracownikowi inny rozkład, konieczna jest zmiana regulaminu. Można ją wprowadzić, nawet jeżeli miałaby objąć tylko jedną osobę. Oczywiście wyodrębniając dodatkowy rozkład nie należy odnosić się imiennie do pracownika, ale do stanowiska (np. „Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ... pracują od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00).

Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania jej do wiadomości pracowników. Jest ona narzucana przez pracodawcę i nie wymaga zgody pracownika, którego ma dotyczyć.

Bez zmiany regulaminu wprowadzenie innych godzin pracy mogłoby nastąpić jedynie na wniosek pracownika o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy. W razie otrzymania takiego wniosku, ustalenie wskazanego w nim rozkładu nie wymaga zmiany regulaminu. Regulamin nie musi również wskazywać na możliwość dokonania takiej zmiany na prośbę pracownika, gdyż wprost wynika to z art. 142 k.p.

Wniosek pracownika o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy powinien mieć formę pisemną. Należy go przechowywać w części B akt osobowych (§ 6 ust. 2 pkt 2 lit. ja rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 894). ? Autor - OPIS:

—Autor jest prawnikiem

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA