fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dawid Widyna: rejestry pracy tymczasowej budzą wątpliwości

123RF
Dawid Widyna, założyciel platformy Jobel.Pro

Rz: Czy pracodawcy użytkownicy, czyli ponad 18 tys. firm, które od 1 czerwca mają obowiązek szczegółowego ewidencjonowania czasu pracy pracowników tymczasowych, są przygotowani do tego zadania?

Dawid Widyna: Nowa regulacja to zaskoczenie dla rynku. W kwietniu została uchwalona przez Sejm, w maju nowelę podpisał prezydent, a obowiązuje od 1 czerwca. Po zmianach pracodawcy użytkownicy, którzy mają nowy obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych, mogą zostać obciążeni karą do 30 tys. zł za brak tej ewidencji czy przekroczenie limitu 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy.

Nowe przepisy są pełne nieścisłości. Nie wiadomo, czy do nowej ewidencji wpisać okres zatrudnienia wynikający z umowy czy też rzeczywisty okres zatrudnienia. Rzeczywiście pojawiły się wątpliwości, ale patrząc na dotychczasowy sposób ich interpretowania, można przyjąć, że pod rządami nowych przepisów czas faktycznej pracy nie ma znaczenia. Może więc być tak, że jeśli ktoś zawrze z agencją pracy tymczasowej umowę na 12 miesięcy, z czego u pracodawcy użytkownika w ciągu roku przepracuje tylko 20 dni, to do ewidencji i tak trzeba wpisać 12 miesięcy. Jeśli zawrze w ten sposób umowę na kolejne sześć miesięcy, z czego przepracuje tylko dziesięć dni, to wyczerpie dozwolony limit zatrudnienia tymczasowego. Limit ten od 1 czerwca liczy się tak samo dla zatrudnionych na etacie, jak i dla zleceniobiorców.

Czy zmienione przepisy kryją jeszcze jakieś niespodzianki?

Problem zatrudnienia pracownika tymczasowego na zastępstwo. Obecnie do takiego zatrudnienia nie ma zastosowania limit 18 miesięcy i taka praca może być wykonywana na zastępstwo przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 72 miesięcy. Nowe przepisy nie regulują jednak, co w sytuacji, gdy pracownik tymczasowy zostanie przeniesiony na zastępstwo np. po pół roku pracy tymczasowej na ogólnych zasadach.

A co z wymianą informacji o pracownikach tymczasowych między agencjami a pracodawcami użytkownikami?

Znam przypadek pracodawcy, który współpracuje z 20 agencjami pracy tymczasowej i powstał problem wymiany informacji o zatrudnieniu poszczególnych osób, aby odbywało się to w zgodzie z nowymi przepisami. Udało się nam wyodrębnić katalog danych, które mogą zostać udostępnione. Najbliższe miesiące pokażą, jakie zdanie o wymianie tych informacji ma główny inspektor ochrony danych osobowych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA