fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Prawo do urlopu dodatkowego przedawnia się po trzech latach

www.sxc.hu
Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Rz: Od kiedy nabywa prawo do dodatkowego urlopu pracownik, który przez kilka lat nie zgłosił pracodawcy, że ma odpowiednie orzeczenie? Czy trzeba mu udzielić po 10 dni tego urlopu za wsteczne lata lub wypłacić ekwiwalent (jeśli wyjdzie to na jaw na koniec zatrudnienia)?

Edyta Sieradzka: Prawo do dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do stopnia znacznego lub umiarkowanego. Jest to niezależne od momentu przedstawienia orzeczenia pracodawcy. Jednak pracownik może korzystać z tego uprawnienia dopiero po przedłożeniu w firmie orzeczenia. Jeżeli przez klika lat zatrudnienia miał ważne orzeczenie, a nie zgłosił tego faktu pracodawcy, prawo do urlopu dodatkowego nabywa od razu, tj. od dnia przedłożenia orzeczenia, gdyż już przepracował rok od dnia zaliczenia go do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, nawet jeśli przedstawi to orzeczenie na koniec zatrudnienia. Jednak roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Trzyletni termin przedawnienia prawa do urlopu rozpoczyna się najwcześniej w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył to prawo. Jeżeli etatowiec długo zwlekał z przedłożeniem orzeczenia, pracodawca będzie mu musiał udzielić urlopu / wypłacić ekwiwalent za trzy lata wstecz.

Czy pracownicy muszą przedkładać takie orzeczenia w firmie, czy robią to tylko w celu korzystania z przywilejów?

Ustawa o rehabilitacji (...) nie ustanawia obowiązku informowania pracodawcy o posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Korzystanie przez osobę niepełnosprawną z uprawnień pracowniczych przewidzianych w tej ustawie jest prawem, a nie obowiązkiem pracownika.

Jednak § 2 pkt 1 art. 221 k.p., który ma tu zastosowanie na mocy odesłania z art. 66 ustawy o rehabilitacji (...) w sprawach nieuregulowanych jej przepisami, pozwala pracodawcy żądać od pracownika podania innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 k.p. (imię, nazwisko, data urodzenia itd.) – jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. W tej kategorii mieści się informacja o stopniu niepełnosprawności.

Czy osoby, które mają orzeczenia wydane przez lekarzy orzeczników ZUS, muszą uzyskać odrębne orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, aby nabyć prawo do urlopu dodatkowego?

Nie, orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS dają te same uprawnienia do urlopu dodatkowego. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o rehabilitacji (...), orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:

- całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- całkowitej niezdolności do pracy – traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, do dodatkowego urlopu uprawniają tylko orzeczenia wydane między 1 stycznia 1998 r. a 16 sierpnia 1998 r., które do upływu ważności są traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy wydane wcześniej lub później są równe orzeczeniom o lekkim stopniu niepełnosprawności, więc nie dają takiego prawa.  —not. j.kal.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA