fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świadectwa pracy nie można wydać wcześniej

www.sxc.hu
Nawet gdy ostatni dzień zatrudnienia przypada w niedzielę lub w święto, pracodawca nie może wydać świadectwa pracy wcześniej.

- Umowa pracownika kończy się w niedzielę. Ponieważ w weekendy nie pracujemy, chcielibyśmy wydać mu świadectwo pracy w piątek. Nie mamy możliwości przekazania mu tego dokumentu w niedzielę, a nie chcemy mieć w tym zakresie żadnych opóźnień. Czy możemy to zrobić? – pyta czytelniczka.

Nie, świadectwa pracy nie należy wydawać przed ostatnim dniem zatrudnienia. Nawet w dni wolne mogą bowiem wystąpić sytuacje, które powinny zostać w nim ujęte.

Świadectwo pracy wystawia się w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeśli pracodawca nie zamierza z tą osobą zawrzeć kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od zakończenia dotychczasowego. Powinno się je wydać niezwłocznie (zob. art. 97 § 1 k.p.), co zostało doprecyzowane w § 4 rozporządzenia MRPiPS z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2016 r., poz. 2292). Jak wynika z tego przepisu, pracodawca wydaje świadectwo pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w dniu, w który...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA