fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Obowiązki po przejęciu zakładu pracy: Układ zbiorowy pracy podąża za pracownikiem

www.sxc.hu
Po przejęciu zakładu pracy obowiązkiem nowego pracodawcy może być przestrzeganie nie tylko postanowień układu zbiorowego pracy obowiązującego w dniu przejścia, ale także przepisów zmieniających albo zastępujących ten układ, nawet gdy nowy pracodawca nie jest stroną układu.

Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 27 kwietnia 2017 r. w sprawach połączonych Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH przeciwko Ivanowi Felji oraz Asklepios Diensteleistungsgesellschaft mbH przeciwko Vittorii Graf (C-680/15 oraz C-681/15).

W tej sprawie oboje pracownicy byli zatrudnieni w szpitalu publicznym. Ivan Felja wykonywał tam pracę dozorcy/ogrodnika, a Vittoria Graf była zatrudniona w charakterze pomocy pielęgniarskiej. Pracownicy byli objęci układem zbiorowym pracy. Ich umowy o pracę zawierały tzw. klauzulę dynamiczną, zgodnie z którą ich stosunek pracy jest regulowany przez federalny układ zbiorowy, a w przyszłości przez układy zbiorowe, które będą go uzupełniały, zmieniały lub zastępowały.

Po zbyciu szpitala przez samorząd terytorialny w 1997 r. część zakładu pracy, w którym pracownicy byli zatrudnieni, stała się częścią spółki prawa handlowego. W wyniku kolejnej zmiany właścicielskiej, która...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA