fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Brak informacji od związku zwalnia pracodawcę z obowiązku współpracy przy zwolnieniu - wyrok SN

Związki zawodowe
Adobe Stock
Uchybienie przez związek zawodowy obowiązkowi podania informacji o liczbie jego członków oznacza, że działacz związkowy traci szczególną ochronę stosunku pracy.

Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2015 r. (II PK 214/14).

W tej sprawie według ustaleń sądu rejonowego pozwany – zespół szkół – w wypowiedzeniu umowy o pracę dokonanym 9 lipca 2013 r. należycie skonkretyzował przyczynę wypowiedzenia, która dodatkowo okazała się prawdziwa (likwidacja stanowiska pracy). Sąd rejonowy uwzględnił także, że powódka jest członkiem międzyzakładowej organizacji związkowej. Na mocy uchwały z 4 kwietnia 2012 r. była objęta szczególną ochroną na okres kadencji od 4 kwietnia 2013 r. do 4 kwietnia 2016 r., a organizacja nie zgodziła się na wypowiedzenie. Jednak w ocenie sądu rejonowego brak zgody związku zawodowego nie naruszał art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych, gdyż organizacja związkowa nie przedstawiła kwartalnej informacji o liczbie członków na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy o zz. W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 20 grudnia 2012 r. (III PZP 7/12) nieprzedstawienie przez zakładową organizację związkową (zoz) takiej info...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA