fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Firma nie musi udowadniać szkody po złamaniu zakazu konkurencji

123RF
Wnosząc o zapłatę kary umownej za złamanie zakazu konkurencji były pracodawca nie musi udowadniać poniesionej szkody i jej rozmiaru. Jeżeli jednak zrobi to skutecznie, zwiększy swoje szanse na uzyskanie dochodzonej kwoty.

Coraz częściej zdarza się, że w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zawarte jest zastrzeżenie o obowiązku zapłaty przez ex-etatowca na rzecz byłego pracodawcy kary umownej w  określonej wysokości w przypadku naruszenia owego zakazu. Taki zapis jest dopuszczalny (art. 483 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Kara umowna należy się byłemu pracodawcy w kwocie podanej w tym kontrakcie bez względu na wysokość poniesionej szkody.

Nadmierna wysokość

Żądanie odszkodowania przekraczającego sumę kary umownej nie jest dopuszczalne, chyba że strony postanowiły inaczej (art. 484 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). Jednak kara umowna nie może być rażąco wygórowana. Jeżeli bowiem dojdzie do sporu przed sądem pracy, a omawiana kara będzie – w ocenie byłego pracownika – nadmierna, zyska on argument do żądania jej miarkowania. Będzie mógł także domagać się jej redukcji, gdy wykaże, że zobowiązanie wykonał w znacznej części – czyli w tym przypadku powstrzymywał się przez dłuższy czas od działalności konkurencyjnej (art. 484 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Przykład

Były pracownik, zajmujący przez 3 lata stanowisko kierownika działu marketingu i PR, nie zareagował na wezwanie do zapłaty 20 tys. zł z tytułu kary umownej. Sprawa trafiła do sądu pracy. Pozwany ex-etatowiec podniósł zarzut miarkowania kary umownej z powodu jej rażącego wygórowania. Stwierdził, że była firma nie poniosła żadnej szkody w wyniku jego działania, a u konkurencji był zatrudniony jedynie przez 4 miesiące.

Jakie były pracodawca powinien podjąć kroki, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie 20 tys. zł, o których mowa w przykładzie?

Aktywność odpłaci

Po pierwsze istotne jest, że w ewentualnym procesie o zapłatę kary umownej ex-pracodawca ma obowiązek wykazać wyłącznie:

- fakt zastrzeżenia w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązku wypłaty tej kary (w określonej wysokości) w przypadku postąpienia wbrew temu zakazowi oraz

- to, że pozwany faktycznie naruszył przedmiotowy zakaz.

Pracodawca nie musi udowadniać poniesionej szkody i jej rozmiaru. Jeżeli jednak zrobi to skutecznie, np. zeznaniami świadków czy dokumentami, zwiększy swoje szanse na uzyskanie dochodzonej kwoty >patrz wzór pisma procesowego. Powinien eksponować, że pozwany przez długi czas zajmował w firmie kluczowe stanowisko (w podanym przykładzie był to trzyletni okres kierowania działem marketingu i PR).

—Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 483 – 484 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.) w zw. z art. 300 kodeksu pracy. (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 108 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA