fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

RPD postuluje zwiększenie liczby godzin na opiekę nad dzieckiem

www.sxc.hu
Liczba dni wolnych na opiekę powinna być zróżnicowana w zależności od liczby dzieci wychowujących się w rodzinie - uważa rzecznik praw dziecka.

Kodeks pracy przewiduje, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zdaniem rzecznika Marka Michalaka liczba dni wolnych na opiekę powinna być zróżnicowana w zależności od liczby dzieci wychowujących się w rodzinie. Zwrócił się więc z postulatem zainicjowania prac legislacyjnych w tym zakresie do minister Elżbiety Rafalskiej.

Rzecznik często spotyka się z opiniami rodziców posiadających liczniejsze potomstwo, postulującymi zróżnicowanie ilości godzin na opiekę nad dzieckiem w zależności od liczby wychowujących się dzieci poniżej 14 roku życia. Opieka nad dziećmi wiąże się z koniecznością załatwienia szeregu spraw z tym związanych. Czynności wynikające ze sprawowania władzy rodzicielskiej wymagają osobistej obecności rodziców w czasie pracy urzędów, placówek oświatowych, ośrodków zdrowia czy innych instytucji pokrywających się z godzinami ich pracy zawodowej.

W tej sprawie rzecznik już wcześniej zwracał się zarówno do ministra pracy i polityki społecznej (2011 r. i 2013 r.), pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania oraz rzecznika praw obywatelskich (2013 r.) - nie uzyskał jednak satysfakcjonujących odpowiedzi.

Rzecznik jest jednak przekonany, że propozycja jest zgodna z polityką państwa zmierzająca do promocji rodzicielstwa i liczy na analizę przedstawionego zagadnienia i podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zwiększenia wymiaru uprawnienia rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku do lat 14.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA