fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Coraz bliżej końca profilowania bezrobotnych

Fotorzepa, Robert Gardziński
Rezygnacja w całości z przepisów zobowiązujących powiatowe urzędy pracy do ustalania profilu pomocy dla każdego bezrobotnego, a także doprecyzowanie dotychczasowych przepisów dotyczących przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania – to główne założenia projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia. We wtorek senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej poparła projekt.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2018 r. Trybunał orzekł, że sposób ustalania profilu pomocy powinien zostać określony w ustawie. Za zmianą opowiadały się również powiatowe urzędy pracy oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a także Najwyższa Izba Kontroli oraz organizacje pozarządowe.

Efekt? Decyzja o rezygnacji w całości z przepisów dotyczących profilowania pomocy w ustawie o promocji zatrudnienia. Ponieważ w projekcie ustawy zrezygnowano z przepisów aktualnie nakładających obowiązek profilowania pomocy dla każdego bezrobotnego – tym samym starosta będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego wszystkie formy pomocy przewidziane w ustawie o promocji zatrudniania, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy.

W projekcie doprecyzowano także dotychczasowe przepisy dotyczące przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD). - Chodzi o to, by pomoc udzielana przez urzędy pracy w ramach IPD dostosowana była do indywidualnych potrzeb i możliwości bezrobotnego lub poszukującego pracy, z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej - podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Określono również, że Indywidualny Plan Działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Projekt zobowiązuje też powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni (kontakt może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową).

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister Stanisław Szwed zaznaczył, że chociaż obecna sytuacja na rynku pracy jest bardzo dobra, to bezrobocie w Polsce jest jeszcze zróżnicowane. – Są jeszcze tereny w Polsce, gdzie bezrobocie jest dwucyfrowe. Profilowanie bezrobotnych od samego początku budziło kontrowersje. Ja osobiście, będąc jeszcze posłem w opozycji, bardzo mocno to rozwiązanie krytykowałem – zapewnił wiceminister Stanisław Szwed.

We wtorkowym głosowaniu senatorowie poparli ustawę bez poprawek.

Źródło: MRPiPS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA