fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa o pracę: papier nie jest niezbędny do nawiązania etatu

Adobe Stock
Strony mogą skutecznie zawrzeć umowę o pracę bez stosowania formy pisemnej, nawet jeżeli pracownik nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a taki podpis ma tylko pracodawca.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie – tak stanowi art. 29 § 2 kodeksu pracy zdanie pierwsze. Wydaje się, że przepis ten nie powinien budzić żadnych wątpliwości zgodnie z zasadą, że to co jasne nie wymaga wykładni. Nie jest to jednak takie oczywiste w świetle niedawnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy (https://www.pip.gov.pl/pl/ o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/umowa-o-prace-w-czasach-pandemii/ 121594,umowa-o-prace-w-czasach-pandemii.html) – >patrz ramka.

Rzeczywistość pracy zdalnej pokazuje, że ten najbardziej podstawowy przepis w kodeksie pracy budzi wiele emocji i jest przedmiotem sporów. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie, czy umowa o pracę musi być zawarta na piśmie, co to oznacza w praktyce i jakie są konsekwencje niezawarcia umowy w formie pisemnej.

Czytaj też: Umowę o pracę można zawrzeć zdalnie

Forma pisemna

Dla porządku zaczniemy analizę od tego, czym jest „pismo", o którym wspomina kodeks...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA