fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zakaz konkurencji: Wypowiedzenie uzasadni utrata zaufania poparta faktami

www.sxc.hu
Podjęcie współpracy współmałżonka pracownika u konkurencji nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy, chyba że realnie zagraża to interesom pracodawcy. Nie wystarczą tu jednak same podejrzenia.

- Prowadzę firmę z branży meblowej. Niedawno dowiedziałem się, że mąż jednej z moich pracownic, zatrudnionej bezterminowo, podjął pracę na rzecz konkurencji. Wprawdzie nie mam na to żadnych dowodów, jednak podejrzewam, że pracownica przekazuje mężowi informacje dotyczące klientów i zamówień. Kilka zleceń już straciłem. Podejrzewam, że powodem jest skorzystanie z usług tego konkurencyjnego stolarza. Dostęp do informacji o klientach i zamówieniach ma tylko ta pracownica i ja. Czy mogę wręczyć jej wypowiedzenie, powołując się na utratę zaufania spowodowaną podjęciem przez jej męża zatrudnienia w firmie konkurencyjnej? – pyta czytelnik.

Pracodawca, który wypowiada etatowcowi bezterminową umowę, musi odpowiednio uzasadnić tę decyzję. Podana przyczyna zakończenia współpracy powinna być rzeczywista, prawdziwa i konkretna.

Sprecyzowanie powodu rozstania ma istotne znaczenie. Pozwala bowiem pracownikowi na ocenę, czy faktycznie on zaistniał. Wyklucza też możliwość podniesienia przez pracodawcę, w toku ewentualnego procesu, kolejnych zarzutów. Pełni zatem funkcję gwarancyjną.

Posługiwanie się przez pracodawcę w wypowiedzeniu zwrotami zbyt ogólnymi, niepopartymi konkretnymi okolicznościami, jest nieprawidłowe. W konsekwencji, samo wskazanie jako przyczyny wypowiedzenia „utraty zaufania do pracownika", bez „obudowania" jej określonymi zachowaniami podwładnego uzasadniającymi ten brak zaufania, narusza dyspozycję art. 30 § 4 k.p.

W nadal aktualnym wyroku z 7 września 1999 r. (I PKN 257/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że „utrata zaufania do pracownika może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, mimo że jego zachowanie nie nosi cech zawinienia, jeżeli w konkretnych okolicznościach jest usprawiedliwiona w tym znaczeniu, że od pracodawcy nie można wymagać, by nadal darzył pracownika niezbędnym zaufaniem". Natomiast w uzasadnieniu wyroku z 14 lipca 1999 r. (I PKN 148/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że zaufanie to stan z pogranicza sfer racjonalnej i emocjonalnej, co wyłącza jego pełną obiektywizację.

Reasumując: dopóki czytelnik nie uzyska dowodów na to, że jego podejrzenia są słuszne, wręczenie wypowiedzenia pracownicy będzie wysoce wątpliwe. Sama utrata zaufania spowodowana podjęciem przez jej męża zatrudnienia w firmie konkurencyjnej, bez wskazania konkretnych zdarzeń uzasadniających brak zaufania, jest zbyt ogólnym twierdzeniem. Wyklucza ono weryfikację, czy rzeczywiście zaistniał powód utraty zaufania >patrz wzór właściwie uzasadnionego wypowiedzenia bezterminowej umowy z powodu utraty zaufania spowodowanego podjęciem przez współmałżonka zatrudnienia w firmie konkurencyjnej.

Ważne! Jeżeli wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony nie jest uzasadnione, pracodawca naraża się na konieczność wypłaty pracownikowi odszkodowania albo przywrócenia go do pracy na poprzednich warunkach, jeśli upłynął już okres wypowiedzenia (art. 45 § 1 k.p.).   —Anna Borysewicz, adwokat

podstawa prawna: art. 30 § 4, art. 45 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1666 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA