fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tajemnica przedsiębiorcy a udostępnienie danych inwestorowi podczas transakcji

Adobe Stock
W trakcie procesu inwestycyjnego istotne znaczenie odgrywa umożliwienie inwestorowi pozyskania jak najpełniejszej wiedzy o kupowanej spółce. Jednak naprzeciw stoją jej interes, tajemnice, informacje poufne oraz know-how, które przedsiębiorca powinien chronić.

Pomimo że kwestia udostępnienia danych najwyraźniej wyłania się przy transakcjach typu merger&aquisition (dalej M&A), których przedmiotem jest nabycie udziałów albo akcji spółki, nie można pomijać tej kwestii przy transakcjach, których przedmiotem jest nabycie składników majątkowych.

Informacje poufne

Tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią, co do zasady, informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne, o ile posiadają wartość gospodarczą. Nie są one ani powszechnie znane osobom zajmującym się tym rodzajem informacji, ani łatwo dla nich dostępne. Warunkiem dochowania tajemnicy jest podjęcie w przedsiębiorstwie działań przez uprawnionego do rozporządzania tymi informacjami w celu utrzymania ich w poufności, przy zachowaniu należytej staranności.

Czytaj też: Fuzje i przejęcia: wymiana wrażliwych informacji w transakcjach M&A

Tym samym, konieczne jest łączne spełnienie trzech przesłanek, aby dana informacja mogła zostać zakwalifikowana jak...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA