fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Dopłata z PFRON tak, lecz nie na wszystko - wyrok WSA

Podjazd dla niepełnosprawnych
Adobe Stock
Dofinansowanie nie mogło dotyczyć wszystkich urządzeń łazienkowych, lecz tylko związanych ściśle z niepełnosprawnością.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych dotyczył remontu łazienki i budowy pochylni przyschodowej w budynku mieszkalnym.

W myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych PFRON przekazuje samorządom powiatowym środki przeznaczone m.in. na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie codziennych czynności.

Wnioskodawczyni posiadała orzeczenie o niepełnosprawności, ale dom wymagał generalnego remontu. Nie było też do niego dojścia ze względu na zdewastowane schody zewnętrzne. W pomieszczeniu adaptowanym na łazienkę brakowało jakichkolwiek urządzeń sanitarnych.

Wniosek rozpatrzono jednak negatywnie. Utrzymując w mocy odmowną decyzję starosty, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, że budowa i wyposażenie łazienki nie prowadzą do usunięcia jakiejkolwiek bariery architektonicznej. Nie mogą więc być dofinansowane.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarżąca poinformowała, że właśnie z braku pieniędzy dalsze prace nad zaadaptowaniem jednego z pomieszczeń na łazienkę musiały być wstrzymane. Tymczasem łazienka jest jej niezbędna, ponieważ cierpi na zanik mięśni i ma coraz większe problemy z poruszaniem się. Remontu wymagają też schody zewnętrzne, będące w złym stanie technicznym; trzeba zainstalować do nich pochylnię, zapewniającą osobie niepełnosprawnej samodzielne wejście do budynku.

WSA uchylił decyzję Kolegium.

– Z przepisów wynika, że niepełnosprawni mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Budowa pochylni schodowej i zakup wyposażenia łazienkowego mieszczą się w tej kategorii. Ale refundacja nie dotyczy wszystkich urządzeń łazienkowych, lecz tylko tych, które są ściśle związane z niepełnosprawnością – powiedziała sędzia sprawozdawca Monika Kazubińska-Kręcisz, przewodnicząca składu orzekającego. – Organy orzekające nie oceniły charakteru wszystkich urządzeń łazienkowych wymienionych we wniosku pod kątem potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Lu 601/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA