fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy przejście zakładu na innego pracodawcę może oznaczać gorszą umowę

AdobeStock
Art. 231 § 6 k.p. nie przeszkadza zawieraniu przez nowego pracodawcę z przejętymi pracownikami porozumień dotyczących wprowadzenia mniej korzystnych warunków pracy i płacy.

Z uwagi na jednoznaczne brzmienie art. 231 § 6 kodeksu pracy nie budzi wątpliwości, że przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. Kwestie sporne dotyczą zagadnień związanych ze skutecznością wypowiedzenia w kontekście przejścia zakładu pracy, podmiotu legitymowanego biernie w przypadku dochodzenia roszczeń przez pracownika i dopuszczalnością zmiany treści stosunku pracy. Odnosząc się do poszczególnych zagadnień, w pełni należy podzielić pogląd, zgodnie z którym wypowiedzenie umowy o pracę w imieniu podmiotu niebędącego już pracodawcą przejętego z mocy prawa (art. 231 § 1 k.p.) pracownika nie prowadzi do rozwiązania stosunku pracy (wyrok SN z 17 listopada 2004 r. sygn. II PK 69/04).

Sprawa roszczenia

Dużo bardziej kontrowersyjne jest natomiast stanowisko, w myśl którego w takim przypadku (złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA