fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca zdalna: Czas pracy startuje w momencie logowania

Praca zdalna
Praca zdalna: czas pracy startuje w momencie logowania
Adobe Stock
Jeżeli firmowy regulamin pracy zdalnej przewiduje, że pracownik potwierdza rozpoczęcie pracy poprzez logowanie do systemu, czas pracy należy liczyć od momentu zalogowania.

Jeden z pracowników pracujących w trybie home office zawsze loguje się do systemów pracodawcy z co najmniej półgodzinnym opóźnieniem. Czy można to potraktować jako spóźnianie i nakazać pracownikowi odrabiać ten czas? – pyta czytelnik.

Jeżeli pracodawca określił, że formą potwierdzenia rozpoczęcia pracy jest logowanie do systemów pracodawcy, to logowanie z półgodzinnym opóźnieniem można potraktować jako spóźnienie do pracy, skutkujące koniecznością odrobienia tego czasu.

Czytaj także: Praca zdalna w kilku odsłonach

Praca zdalna została uregulowana wyłącznie w art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 1842 ze zm.). Nie jest to kompleksowa regulacja, która rozwiązuje wszystkie problemy obu stron stosunku pracy.

W związku z tym pożądane jest, aby warunki p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA